fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Elektroniczne sprawozdania finansowe za 2018 rok

Adobe Stock
1 października 2018 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości, określające nowy sposób sporządzania oraz podpisywania sprawozdań finansowych przez przedsiębiorców wpisanych do KRS. Oto wszystko co musisz wiedzieć na temat elektronicznych sprawozdań finansowych za 2018 rok.

Zgodnie z nowym art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości (uor) sprawozdanie finansowe ma być sporządzane w postaci elektronicznej oraz opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wyjaśnienia resortu finansów dotyczące daty decydującej o konieczności sporządzania bilansu w formacie elektronicznym się zmieniają. Nie jest też jasne czy i kiedy dokument trzeba przekazywać urzędowi skarbowemu.

30 września 2018 r. zakończył się okres przejściowy dla sporządzania oraz formy składania do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) dokumentów finansowych przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, na zasadach określonych w ustawie o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z 26 stycznia 2018 r. (DzU z 2018 r. poz. 398; dalej: nowelizacja).

Firmy spoza kraju, prowadzące działalność w Polsce w formie zarejestrowanego oddziału, mogą wywiązać się z obowiązku sprawozdawczego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

15 marca 2018 r. weszła w życie art. 19e ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 700 ze zm.; dalej: ustawa o KRS), zgodnie z którym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania (jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu), odpis uchwały organu o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a także sprawozdanie z działalności mają być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 19e ust. 1 ustawy o KRS).

Od 1 października spółki muszą składać sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego w nowej, elektronicznej formie.

Mając profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny, można założyć konto na stronie ekrs.ms.gov.pl/s24/, które jest potrzebne do złożenia dokumentów spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA