fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunek zysków i strat – który wariant wybrać

Księgowy
Księgowy
Adobe Stock
Przedsiębiorstwa zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych muszą sporządzić sprawozdanie finansowe składające się, m.in. z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Zgodnie z ustawa o rachunkowości sporządzenie rachunku zysków i strat może nastąpić w dwóch wariantach – porównawczym lub kalkulacyjnym. Załączniki do ustawy o rachunkowości zawierają dwa możliwe warianty sporządzenia tego sprawozdania dla pięciu grup podmiotów:

? jednostek gospodarczych innych niż banki i ubezpieczyciele,

? banków,

? podmiotów będących ubezpieczycielami,

? jednostek mikro oraz

? małych.

Pozostałe jednostki sporządzają rachunek zysków i strat na podstawie odrębnych rozporządzeń ministra finansów pamiętając, że ustawa o rachunkowości jest w hierarchii nad rozporządzeniami.

Czytaj także: Błąd w księgach rachunkowych

Informacje w sprawozdaniu

Rachunek zysków i strat jest sprawozdaniem finansowym jednostki gospodarczej, który informuje o efektywności poszczególnych rodzajów działalności oraz ustala wynik finansowy, czyli zysk lub stratę netto przedsiębiorstwa. Kwota ta ma odzwierciedlenie między innymi w bilansie w kapitałach wł...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA