fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak ująć leasing zwrotny w księgach

Księgi rachunkowe
Księgi rachunkowe
Adobe Stock
Podmioty gospodarcze prowadząc działalność korzystają nie tylko z kapitałów własnych, ale również z finansowania zewnętrznego. Oprócz kredytowych i pożyczek bardzo popularny jest również leasing, forma finansowania zbliżona koncepcyjnie do kredytu, choć młodsza, gdyż postała dopiero w latach pięćdziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych.

Zgodnie z art. z art. 7091 Kodeksu cywilnego przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Czytaj także: Jak ująć w księgach leasing zwrotny

Szczególnym rodzajem leasingu jest leasing zwrotny (ang. Sale and lease back). Z punktu widzenia Kodeksu Cywilnego są to właściwie dwie, ściśle połączone ze sobą umowy między finansującym i korzystającym. Jedną z nich jest sprzedaż aktywów przez korzystającego finansującemu a drugą oddanie ich w leasing korzystającemu. Celem takiej umowy jest pozyskanie środków finansowych i poprawa płynności przy jednoczesnym...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA