fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kto może stosować uproszczenia w księgach

Księgi rachunkowe
Księgi rachunkowe
Adobe Stock
Spółki mogą stosować uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg, jeśli nie wypływa to na ich rzetelną i jasno przedstawioną sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy. Najczęściej uproszczenia dotyczą jednostek, które spełniają kryteria jako jednostka mała oraz mikro.

Jednostki, które przyjmują uproszczone zasady sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych oraz mikro powinny przekształcić dane porównawcze za poprzednie okresy oraz opisać ich wpływ na sprawozdanie finansowe.

Jednostka mała

Zgodnie z art. 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości (dalej: uor) jednostka mała to spółka, która w roku obrotowym, za które sporządza sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok, nie przekroczyła, co najmniej dwóch z trzech wielkości:

- 25 500 000 zł – sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

- 51 000 000 zł – przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

- 50 osób – średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Czytaj także: Uproszczona ewidencja i brak sprawozdania zamiast ksiąg rachunkowych

Spółki, które spełniają wyżej wymienione kryteria muszą podjąć uchwałę przez organ zatwierdzający sprawozdania finansowe w sprawie przyjęcia uproszczonych zas...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA