fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Księgowanie wpłat na PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe
AdobeStock
Pracownicze plany kapitałowe stanowią zorganizowany przez pracodawców przy wsparciu państwa dobrowolny program systematycznego gromadzenia oszczędności przez pracowników z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Wpłaty na ten cel muszą być w odpowiedni sposób rozliczone i zaksięgowane.

Proces stopniowej implementacji tego programu rozpoczął się w 2019 r. Obecnie (2021 r.) trwa jego ostatni IV etap, obejmujący przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 20 pracowników. Pracodawcy ci muszą zawrzeć z wybraną instytucją finansową (ZUS, funduszem emerytalnym lub funduszem inwestycyjnym) umowę o zarządzanie PPK (w terminie do 23 kwietnia 2021 r.) oraz umowę o prowadzenie PPK (w terminie do 10 maja 2021 r.).

Wpłaty do PPK są finansowane przez pracowników-uczestników PPK (zasadniczo w wysokości 2–4 proc. wynagrodzenia brutto stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) oraz przez przedsiębiorcę-pracodawcę (w wysokości 1,5–4 proc. wynagrodzenia brutto). Ponadto, państwo wypłaca na rzecz pracowników (na ich rachunki PPK) ze środków Funduszu Pracy jednorazową składkę powitalną w wysokości 250 zł oraz coroczną dopłatę w kwocie 240 zł. Zgodnie z art. 28 ust. 1–4 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dale...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA