fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Długi w pakietach trzeba rozliczać stopniowo

Księgowi
Księgowi
Adobe Stock
Do przychodów uzyskanych ze spłaty wierzytelności należy zaliczyć kwoty wpłacane przez dłużników w miarę ich uzyskiwania, tj. w dacie ich wpływu na ich rachunek bankowy.

Spór w sprawie dotyczył opodatkowania CIT dochodu ze spłaty nabytych w pakiecie wierzytelności. We wniosku interpretację firma wskazała, że od początku działalności ustala koszty uzyskania przychodu w przypadku takich transakcji jako np. 10 proc. ogólnej wartości nabytych wierzytelności.

W przyszłości zamierza należność główną wierzytelności (kwotę za którą zostały nabyte pakiety) ewidencjonować na kontach pozostałych należności. Różnica pomiędzy wartością nominalną wierzytelności a ceną nabycia zostanie zaewidencjonowana na koncie przychodów przyszłych okresów. Uzyskane przychody z tytułu spłaty należności głównej odnoszone będą na konta przychodów z podstawowej działalności operacyjnej, koszt nabytych wierzytelności odniesiony zaś zostanie na konto "koszt własny zakupionych wierzytelności". Faktyczne spłaty z każdej wierzytelności w pierwszej kolejności będą zaliczane na spłatę ceny nabycia całego pakietu. Przychody i koszty ujmowane będą w księgach rachunkowych w taki...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA