fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dowody księgowe a zamknięcie roku

Adobe Stock
Zbliża się ostatni kwartał roku kalendarzowego, co dla jednostek gospodarczych, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, oznacza rozpoczęcie przygotowań do zamknięcia roku. Styczeń to kolejny miesiąc, w którym działalność służb finansowo-księgowych koncentruje się poza bieżącą pracą na czynnościach związanych z zamknięciem roku. Należy do nich między innymi upewnienie się, że do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego wprowadzono każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.

Obowiązek taki nakłada na księgowych art. 20 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (dalej: uor).

Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane również „dowodami źródłowymi". Ustawa o rachunkowości wprowadza podział dowodów źródłowych zaprezentowany w tabeli 1.

Tabela 1.

Zapisów w księgach rachunkowych dana jednostka gospodarcza może dokonać również na podstawie sporządzonych przez nią dowodów księgowych przestawionych w tabeli 2.

Tabela 2.

UWAGA!

W sytuacji braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych, kierownik jednostki może zezwolić na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące tych operacji.

Ustawa o rachunkowości wskazuje jednak jasno, że taka sytuacja jest wyjątkowa i może mieć miejsce w uzasadnionych przypadkach. W momencie otrzymania brakującego dowodu zewnęt...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA