fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

REGIONY Finanse

W poszukiwaniu gotówki. Samorządy emitują obligacje

Samorządy zadłużają się emitując obligacje już od lat.
AdobeStock
Miasta zadłużają się emitując kolejne obligacje komunalne. Chcą pozyskać miliony, po to by m.in. spłacać swoje wcześniejsze zobowiązania.

– Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego w tym roku deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – przyznaje Małgorzata Tabaszewska, z krakowskiego magistratu.

Pieniądze na inwestycje

Radni Krakowa właśnie zgodzili się na emisję kolejnych obligacji komunalnych na łączną na łączną kwotę 620 mln zł.

Za przyjęciem uchwały w tej sprawie było 28 radnych, przeciw było czterech, sześciu się wstrzymało.

– Uchwała stanowi podstawę prawną dalszych działań miasta w tym zakresie, a mianowicie rozpoczęcia procedury pozyskiwania ofert od instytucji finansowych i postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszych warunków. W momencie złożenia ofert będą znane szczegółowe warunki emisji obligacji i koszty pozyskania zwrotnych środków – mówi Małgorzata Tabaszewska.

Miasto wyemituje w 2021 roku 620 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, na łączną kwotę 620 mln zł.

Zostało to przewidziane zarówno w projekcie budżetu na rok 2021 jak i w wieloletniej prognozie finansowej 2021-2024.

Obligacje zostaną wyemitowane w trzech seriach: dwóch o wartości 300 mln zł i jednej 20 mln zł. Będą wykupowane według ustalonego harmonogramu w latach 2030-2033. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR s6M powiększonej o marżę.

Kraków nie jest wyjątkiem. Plan budżetu Poznania zakłada w tym roku emisję obligacji w tym roku na kwotę 466,5 mln zł. Kwota emisji zostanie jeszcze zaktualizowana po planowanej na czerwiec zmianie budżetu.

– Emisja zostanie przeznaczona na sfinansowanie inwestycji zaplanowanych w budżecie w tym roku.  Także przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia- przyznaje Joanna Żabierek, rzecznik prezydenta Poznania.

Dodaje, że miasto sfinansuje wydatki majątkowe z różnych dziedzin, głównie te o mniejszej i średniej wartości, gdyż te największe (przede wszystkim unijne) współfinansowane są z kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

– Każdorazowo decyzja o wyborze formy kredytowana poprzedzana jest analizą ekonomiczną dostępnej oferty rynkowej. Pod uwagę bierzemy także uwarunkowania wynikające z ustawowych reguł zadłużania się np. długość okresu kredytowania – przyznaje Joanna Żabierek.

Są lepsze niż kredyt

W ten sposób zadłuża się też Olsztyn. Na 2021 rok miasto zaplanowało emisję papierów wartościowych na kwotę 57 mln zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu.

– Obligacje są dla nas bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, gdyż są bardziej elastyczne – mówi Marta Bartoszewicz, rzeczniczka prasowa olszyńskiego ratusza.

Podkreśla, że ten instrument daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

– Procedura emisji obligacji jest prostsza niż zaciągnięcie kredytu, gdyż ustala ją sam emitent. Przy zaciąganiu zobowiązania w postaci emisji obligacji nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych, co powoduje, że jako emitent uzyskujemy swobodę w ustalaniu warunków emisji – tłumaczy Marta Bartoszewicz.

Także Katowice wyemitują w tym roku obligacje.

– Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta z grudnia 2020 roku miasto wyemituje obligacje na łączną kwotę 150 mln zł w latach 2021-2023. Przy czym w tym roku na kwotę 15 mln zł – mówi Dariusz Czapla, z katowickiego ratusza.

Dodaje, że środki pozyskane ze sprzedaży wyemitowanych obligacji miasto przeznaczy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Katowic w związku z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Obecnie projekt WPF środki z emisji przeznacza na finansowanie budowy Stadionu Miejskiego

Z tego źródła korzystają od lat

Samorządy zadłużają się emitując obligacje już od lat. Kraków po raz pierwszy ćwierć wieku temu.

– Była to niepubliczna emisja 1, 5 tys. obligacji. Ich łączna kwota wyniosła 15 mln zł w trzech seriach po 5 mln zł każda. Środki z emisji magistrat przeznaczy na sfinansowanie modernizacji infrastruktury drogowej – przypomina Małgorzata Tabaszewska.

Z kolei Poznań pierwsze obligacje wyemitował 20 lat temu. Na kwotę 105 mln zł.

– Była to emisja niepubliczna. Jej celem emisji było pozyskanie środków pieniężnych na realizację wydatku z zakresu transportu oraz gospodarki mieszkaniowej –mówi Joanna Żabierek.

Z kolei Olsztyn po raz pierwszy wyemitował obligacje w 2005 roku w kwocie 23 mln zł. Zostały wykupione w ub. roku.

– Decydujemy się na emisję obligacji, aby móc sfinansować ważne dla miasta inwestycje. Ponieważ jesteśmy liderem w Polsce w pozyskiwaniu funduszy unijnych musimy też mieć zapewnione środki na wkład własny – mówi Marta Bartoszewicz.

Przypomina, że środki z emisji obligacji zostały przeznaczone na sfinansowanie m.in. budową i modernizacją dróg. Wraz z infrastrukturą, uzbrojeniem terenów pod budownictwo mieszkaniowe, rozbudowę cmentarza komunalnego i targowisk miejskich czy wykup gruntów.

Katowice obligacje emitują po raz pierwszy.

– Samorządy pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, nie rezygnują z szeregu wcześniej zaplanowanych inwestycji. Planują również nowe mając na uwadze, że miejskie inwestycje nie tylko poprawiają jakość życia mieszkańców. Są też impulsem dla inwestorów z sektora prywatnego i zachętą do lokowania kapitału w mieście. Pobudzają lokalny rynek pracy i przekładają się na realny wzrost dochodów – wylicza Dariusz Czapla.

Źródło: regiony.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA