fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Publicystyka

Unia społecznej sprawiedliwości

AFP
Unia Europejska musi mieć bardziej prospołeczny wymiar. Skala wyzwań jest ogromna – choć gospodarka rośnie, a bezrobocie maleje, to już teraz liczba Europejczyków w wieku powyżej 65 lat przekracza liczbę dzieci poniżej 14. roku życia – piszą przewodniczący Komisji Europejskiej i premier Szwecji.

W piątek 17 listopada 2017 r. w Göteborgu odbędzie się Szczyt Społeczny na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego. To pierwsze takie wydarzenie od 20 lat. Szczyt zgromadzi szefów państw lub rządów z państw członkowskich UE, przywódców instytucji unijnych, a także partnerów społecznych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Jako jego gospodarze od dawna zabiegamy o to, aby Unia Europejska kładła większy nacisk na poprawę warunków życia i pracy naszych obywateli.

W ostatniej dekadzie Europa zmagała się z wieloma wyzwaniami. Kryzys finansowy mocno uderzył w nasze gospodarki, naruszając jednocześnie tkankę społeczną. Byliśmy świadkami narastania w społeczeństwach obaw i nieufności, co torowało drogę ksenofobii i populizmowi. Jednocześnie nasza codzienna rzeczywistość i świat pracy zmieniają się pod wpływem digitalizacji i globalizacji, a także nowych stylów życia i procesu starzenia się społeczeństw.

Chcemy więcej

Skalę zmian demograficznych obrazuje fakt, że liczba osób w wieku powyżej 65 lat przekracza obecnie liczbę dzieci poniżej 14. roku życia. Większość dzieci rozpoczynających dzisiaj naukę szkolną może w przyszłości pracować w zawodach, które jeszcze nie powstały. Już teraz 40 proc. pracodawców zgłasza, że nie jest w stanie znaleźć osób posiadających potrzebne umiejętności. Pojawiają się zatem nowe możliwości, ale także nieznane nam wcześniej wyzwania.

Sytuacja w Europie powoli, ale trwale zmienia się na lepsze: przywrócono wzrost gospodarczy w UE – średnio na poziomie 2 proc., w ciągu trzech ostatnich lat utworzono ponad 8 mln miejsc pracy, bezrobocie jest na najniższym poziomie od dziewięciu lat.

Aby odbudować zaufanie i wiarę w przyszłość, państwa członkowskie i instytucje UE muszą wykazać determinację i zaangażowanie. Musimy poprawiać warunki życia zwykłych ludzi. Rozpoczęliśmy debatę na temat przyszłości Unii Europejskiej – zapoczątkowano ją podczas ubiegłorocznego szczytu w Bratysławie, zaś opublikowana na początku tego roku biała księga Komisji Europejskiej wyznaczyła jej dalszy kierunek. W trakcie tej debaty zapowiedzieliśmy obaj, że bijącym sercem Unii musi być sprawiedliwsza i bardziej socjalna Europa.

Odpowiedzialność zaczyna się na szczeblach lokalnych, regionalnych i krajowych, a zatem debata powinna obejmować partnerów społecznych z całej Europy reprezentujących wszystkie te poziomy. Unia Europejska ma do odegrania ważną rolę we wspieraniu tych dążeń, o czym świadczy konsekwentna postawa Komisji Europejskiej, która kładzie szczególny nacisk sprawiedliwość społeczną we wszystkich swoich inicjatywach.

Wyraźnie widać, że działania na rzecz socjalnej Europy nabrały dynamiki. Z zadowoleniem dostrzegamy, że coraz bliższe jest osiągnięcie wstępnego porozumienia w sprawie zmian dyrektywy o delegowaniu pracowników, które stanowiłoby ważny postęp w egzekwowaniu zasady równej płacy za taką samą pracę.

Obywatel na pierwszym miejscu

Kilka tygodni temu Komisja Europejska, Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie europejskiego filara praw socjalnych, który określa 20 zasad służących poprawie warunków życia i pracy dla obywateli Europy. Filar ten stanowi wspólne zobowiązanie do przestrzegania wartości i praw, w które wszyscy wierzymy, takich jak równość, ochrona socjalna, sprawiedliwe warunki pracy czy uczenie się przez całe życie. Proklamacja tej inicjatywy podczas szczytu w Göteborgu będzie ważnym krokiem w kierunku bardziej społecznej Europy.

Szczyt będzie miał bardzo ważne znaczenie dla debaty dotyczącej przyszłości Europy. Będziemy przede wszystkim rozmawiać o tym, jak poprawić dostęp do rynku pracy i zwiększyć aktywność zawodową, zwłaszcza kobiet, gdyż w tej dziedzinie postępy są zbyt powolne. Kolejnym tematem dyskusji będzie zapewnienie w całej Europie sprawiedliwego zatrudnienia i godziwych warunków pracy, również w przypadku jej nowych form. W jaki sposób sprawić, aby w Unii lepiej radzono sobie z przekwalifikowaniem zawodowym i mobilnością, w tym przez takie działania jak wyposażenie ludzi we właściwe umiejętności, które pozwolą im z powodzeniem wykonywać różne prace w ciągu ich kariery zawodowej?

Europa stawia na pierwszym miejscu troski obywateli i ich interesy. W Göteborgu będziemy dążyć do tego, aby podstawowe wartości i priorytety takie jak wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, sprawiedliwe warunki pracy i silny dialog społeczny zostały trwale wbudowane w fundamenty przyszłej Unii Europejskiej. Tego właśnie oczekują od nas obywatele.

Śródtytuły pochodzą od redakcji

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA