Prokuratorzy

Maćkowiak: przyszłością prokuratury jest informatyzacja

Fotorzepa
Rafał Maćkowiak, prokurator regionalny w Poznaniu

Rz: Panie prokuratorze, czy z kierowania PR w Poznaniu wynikają jakieś szczególne problemy?

Rafał Maćkowiak: Kierowanie PR w Poznaniu nie odbiega od tego, jak wygląda to w innych prokuraturach regionalnych. Będąc prokuratorem regionalnym, nadal prowadzę śledztwa, wykonuję czynności procesowe, biorę udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych, mam dyżury zdarzeniowe. Muszę tak organizować pracę, aby właściwie pogodzić obowiązki związane z kierowaniem jednostką i wykonywaniem czynności, jakie każdego dnia wykonują wszyscy prokuratorzy.

Czy są jakieś szczególne rodzaje spraw, które do was trafiają?

W strukturze PR w Poznaniu funkcjonują między innymi wydziały do spraw przestępczości gospodarczej i finansowo-skarbowej. Prowadzą one postępowania o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w szczególności w zakresie wyłudzeń środków unijnych, prania brudnych pieniędzy oraz wyłudzeń na dużą skalę podatku VAT. Często są to postępowania obejmujące swoim zakresem po kilkaset podmiotów gospodarczych, w tym zagranicznych.

W naszej prokuraturze prowadzonych jest też wiele spraw z zakresu błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć dziecka.

Na czym polega kierowanie PR?

Na zapewnieniu wszystkim pracownikom, nie tylko prokuratorom, ale też urzędnikom i asystentom, możliwości prawidłowego i efektywnego wykonywania ich obowiązków oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Tylko w ten sposób, przy maksymalnym zaangażowaniu wszystkich, możliwe jest wypełnienie zadań stawianych przed prokuraturą. Kierowanie prokuraturą regionalną to także koordynowanie i nadzorowanie działań prokuratur okręgowych i rejonowych całego obszaru, badanie uzyskiwanych z różnych źródeł, także z mediów, sygnałów o możliwych nieprawidłowościach w działaniu podległych jednostek.

Skąd pan wie, co się dzieje w najmniejszej prokuraturze, która panu podlega?

Jestem w stałym kontakcie z prokuratorami podległych jednostek, policją, także poza godzinami urzędowania prokuratury. Otrzymuję na bieżąco informacje nie tylko o zdarzeniach mogących budzić zainteresowanie opinii publicznej, ale także o problemach wynikających z codziennej pracy i podejmuję działania zmierzające do ich rozwiązania. Ważnym, wręcz niezastąpionym źródłem informacji są media informujące o wydarzeniach ważnych dla społeczności lokalnych. Praktycznie nie ma dnia, abym nie żądał informacji w sprawach będących przedmiotem publikacji medialnych.

Gdyby mógł pan coś zmienić, poprawić, to co to by było?

Chciałbym, aby urzędników w prokuraturze było więcej, aby ich zarobki były adekwatne do zwiększającego się zakresu zadań i odpowiedzialności. Przyszłością prokuratury jest informatyzacja, w tym digitalizacja akt prowadzonych postępowań. Przywiązujemy do tego dużą wagę, stale inwestujemy w odpowiedni sprzęt, jednak aby postęp w tym zakresie był jeszcze większy, potrzebni są urzędnicy, którzy będą wprowadzali do systemów informatycznych coraz więcej danych. Chciałbym też, aby obywatele mogli załatwiać swe sprawy w siedzibach prokuratur w warunkach lokalowych odpowiadających wymogom współczesności. Podejmujemy wiele działań, aby tak właśnie się stało.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL