Prokuratorzy

Andrzej Szeliga: postępowanie zgodne ze ślubowaniem

Fotorzepa, Marian Zubrzycki MZub Marian Zubrzycki
Andrzej Szeliga, prokurator regionalny w Warszawie

Rz: Panie prokuratorze, kieruje pan jedną z największych prokuratur w kraju. Czy wynikają z tego jakieś szczególne problemy?

Andrzej Szeliga: Prokuraturze Regionalnej w Warszawie podlegają prokuratury: Okręgowa w Warszawie oraz Okręgowa Warszawa-Praga, a także 16 prokuratur rejonowych. Niezależnie od właściwości miejscowej prokuratur warszawskich nie można zapomnieć, że PO w Warszawie jako jedyna w Polsce jest właściwa w sprawach o przestępstwa – niezależnie od miejsca ich popełnienia – określonych m.in. w ustawach: o giełdach towarowych, o funduszach inwestycyjnych i zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi czy o obrocie instrumentami finansowymi.

Funkcjonuje w niej także Wydział do spraw Wojskowych, w którym prowadzone są sprawy podlegające orzecznictwu sądów wojskowych.

Czy są jakieś szczególne rodzaje spraw, które do was trafiają?

Prowadzimy i nadzorujemy wielowątkowe sprawy o poważne przestępstwa gospodarcze wyrządzające szkody wielkich rozmiarów i finansowo-skarbowe, których skomplikowane stany faktyczne oraz wieloosobowy charakter wymagają bardzo dużego nakładu pracy prokuratorów, a także współpracy z policją – w tym CBŚ, KSP, komendami rejonowymi i powiatowymi, a także CBA, ABW i Krajową Administracją Skarbową w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości. Współpraca z nimi przebiega bardzo dobrze i przynosi wymierne efekty. W każdej sprawie prokuratorzy starają się wykorzystywać wszystkie dostępne instrumenty prawne skutecznego pozbawiania sprawców korzyści majątkowych odniesionych z popełnionych przestępstw, aby w ten sposób już na etapie postępowania przygotowawczego zabezpieczyć realnie możliwość wykonania kar, które im grożą. Chodzi m.in. o ruchomości – luksusowe samochody, pieniądze, biżuterię, udziały w spółce, zajęcie rachunków bankowych oraz obciążanie hipoteką przymusową nieruchomości należących do sprawców. Stosujemy przepisy dotyczące konfiskaty rozszerzonej. W ostatnich dniach zabezpieczyliśmy przedsiębiorstwo o wartości szacunkowej ponad 49 mln zł, znajdujące się na terenie województwa mazowieckiego. Jak ustalono, zostało kupione przez członków zorganizowanej grupy przestępczej za pieniądze pochodzące z korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstw karnych i karnych skarbowych. Popełniono je przy działalności zorganizowanej grupy zajmującej się obrotem olejem smarowym i nieuprawnioną zmianą jego przeznaczenia na olej napędowy, a także praniem brudnych pieniędzy.

Na czym polega kierowanie PR w Warszawie?

Kierowanie tak dużą jednostką wymaga ogromnego zaangażowania i poświęcenia uwagi sprawom zarówno merytorycznym, wynikającym z prowadzonych postępowań, jak i kadrowym, biurowym, administracyjnym, finansowym i technicznym, które są niezbędne dla jej prawidłowego funkcjonowania. Kierowaną przeze mnie prokuraturę tworzą zarówno prokuratorzy, jak i pracownicy sekretariatów i obsługa administracyjna. Ciężka praca i zaangażowanie wszystkich tych osób pozwala na jej sprawne i efektywne funkcjonowanie.

Wymagam, aby podlegli mi prokuratorzy postępowali zgodnie ze ślubowaniem prokuratorskim złożonym przy powołaniu na stanowisko prokuratorskie, pamiętając, że wykonywana przez nich praca jest służbą dla obywateli.

Czas pracy prokuratorów nie kończy się w godzinach urzędowania. Bywa przedłużany przez czynności, które muszą być wykonane w konkretnym dniu z uwagi np. na terminy procesowe dotyczące czasu wykonania czynności z podejrzanymi, zatrzymanymi w ramach licznych realizacji procesowych, oględzin na miejscu zdarzeń, jak też ze względu na inne, bieżące obowiązki służbowe.

Strzeżenie praworządności i ściganie przestępstw to zadania, które staram się wykonywać wraz z podległymi mi prokuratorami na najwyższym poziomie, przy czym muszę zaakcentować ilość spraw wpływających do prokuratur warszawskich. Warszawa jest miejscem, w którym ilość zdarzeń o różnorodnym charakterze przestępczym jest bardzo duża, stąd konieczność bardzo dobrej i sprawnej organizacji działania wszystkich podległych mi prokuratur.

W okresie gdy pełnię funkcję prokuratora regionalnego w Warszawie, został zakupiony budynek dla PR Warszawa-Wola, zmieniliśmy siedzibę PR w Otwocku, przenieśliśmy siedzibę PR Warszawa-Śródmieście Północ, znajdującą się dotychczas na Ochocie, do budynku w Śródmieściu. Dokonaliśmy również podziału największej w Polsce PR Warszawa-Mokotów, wyodrębniając nową jednostkę, tj. Prokuraturę Rejonową Warszawa-Ursynów. Mam nadzieję, że zmiany poprawią warunki pracy prokuratorów i personelu administracyjnego. Dla podnoszenia kwalifikacji organizuję także szkolenia zarówno dla kadry prokuratorskiej, jak i personelu administracyjnego. Przyjąłem między innymi, iż na szkoleniach doświadczeni prokuratorzy w poszczególnych dziedzinach prawa dzielą się wiedzą i doświadczeniem z prokuratorami – zaznaczam przy tym, iż nie otrzymują z tego tytułu gratyfikacji finansowej.

Skąd pan wie, co się dzieje w najmniejszej prokuraturze, która panu podlega?

Służą temu organizowane przeze mnie narady i spotkania z podległymi prokuratorami, podczas których omawiamy zagadnienia zarówno natury ściśle prawniczej, jak i organizacyjnej. Rozmowy służą znajdowaniu najlepszych rozwiązań, aby ułatwić i usprawnić naszą pracę, która jest bardzo szczególna.

Gdyby mógł pan coś zmienić, poprawić, co to by było?

Każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Życzyłbym wszystkim, abyśmy mieli jak najmniej nieprzewidzianych zdarzeń, gdyż świadczyłoby to o zmniejszeniu ilości popełnianych przestępstw i poprawie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Warszawy.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL