fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo

Koalicja na rzecz Otwartego Rządu: projekty ustaw trzeba konsultować

123RF
Kluczowych reform nie można przeprowadzać projektami poselskimi, tak jak dzieje się w przypadku obowiązku szkolnego sześciolatków.

Koalicja na rzecz Otwartego Rządu jest zaniepokojona sposobem procedowania przez rząd kluczowych projektów legislacyjnych. Przesłała więc do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej pismo z uwagami w tej sprawie.

Na przykładzie projektu tzw. ustawy o zniesieniu obowiązku szkolnego dla sześciolatków organizacje krytykują kierowanie projektów legislacyjnych o szczególnie szerokim oddziaływaniu i wzbudzających silne emocje w społeczeństwie na ścieżkę poselską, co pozwala rządowi ominąć konsultacje publiczne i przygotowanie oceny skutków regulacji projektowanych rozwiązań. Sygnatariusze stanowiska wskazują też na nadużycie przez minister edukacji narodowej trybu procedowania wspomnianego projektu w sprawie terminu „konsultacje społeczne".

Jak podkreślają przedstawiciele organizacji, minister nazwała konsultacjami społecznymi zebranie podpisów pod propozycjami zmian w systemie edukacji przez jedną z organizacji uczestniczących w dyskusji i przedstawienie projektu ustawy reprezentatywnym związkom zawodowym. Zdaniem Koalicji to rażące nadużycie pojęcia „konsultacje".

Zasady prowadzenia konsultacji zostały szczegółowo opisane m.in. w dokumentach opracowanych wewnątrz administracji publicznej, w tym w regulaminie pracy Rady Ministrów i wytycznych do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego

Podkreśla się w nich m.in., że w konsultacjach konieczne jest zapewnienie warunków do wyrażenia i odnotowania każdej opinii na temat stanowiący ich przedmiot, a udział w nich należy zapewnić każdej zainteresowanej osobie i instytucji.

Nadużyciem jest utożsamianie z wynikiem konsultacji zebrania podpisów pod wnioskiem o wprowadzenie konkretnego rozwiązania w sprawie, która ostatecznie przybrała kształt projektu ustawy.

Nie można też za konsultacje uznać spotkań strony rządowej wyłącznie z przedstawicielami organizacji pozarządowych reprezentujących w tej sprawie tylko jedno ze stanowisk – podkreślają przedstawiciele Koalicji.

Koalicja na Rzecz Otwartego Rządu została powołana w 2012 r. Jej celem jest działanie na rzecz dostępu do informacji publicznej, otwartości danych, polityki antykorupcyjnej i otwartości procesów decyzyjnych. W jej skład wchodzą: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Frank Bold, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Fundacja Panoptykon, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA