fbTrack
REKLAMA

Prawo

Zadośćuczynienie z OC sprawcy - kiedy i jak można się o nie starać?

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych mogą nie tylko ubiegać się o odszkodowanie przysługujące z ubezpieczenia OC sprawcy, ale także o zadośćuczynienie. Na czym polega różnica pomiędzy tymi rekompensatami? Kto może uzyskać zadośćuczynienie z OC sprawcy? W jaki sposób skutecznie się o nie ubiegać I co zrobić w sytuacji, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty satysfakcjonującego zadośćuczynienia? Wyjaśniamy!

Na czym polega zadośćuczynienie z OC sprawcy?

Zadośćuczynienia z OC sprawcy nie należy mylić z odszkodowaniem. Na czym polega różnica? Odszkodowanie dotyczy przede wszystkim szkód o charakterze majątkowym, których wartość łatwo oszacować. Osoby poszkodowane w wypadkach drogowych mogą ubiegać się o nie, jeśli ich pojazd bądź inna część majątku ulegnie uszkodzeniu lub całkowitemu zniszczeniu. Jeszcze inną formę rekompensaty z polisy OC sprawcy stanowią finansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji czy też środki przysługujące z tytułu utraty zdolności do pracy, na przykład renta.

Zadośćuczynienie stanowi wedle polskiego prawa odmienną kategorię. Dotyczy ono wyrównania szkód niemajątkowych, które mają stanowić kompensację za doznane krzywdy, w tym cierpienie i ból. Według kodeksu cywilnego do takich sytuacji należą między innymi naruszenie dobra osobistego, rozstrój zdrowia albo uszkodzenie ciała.

Kto może ubiegać się o zadośćuczynienie?

O zadośćuczynienie może ubiegać się każda osoba poszkodowana w wypadku drogowym. Szczegółowe sytuacje określa kodeks cywilny. Każdy uszczerbek na zdrowiu stanowi przyczynek do ubiegania się o zadośćuczynienie z OC sprawcy. Nie chodzi wyłącznie o zdrowie fizyczne – również stres i inne przykłady pogorszenia stanu psychicznego stanowią wystarczający powód, aby spróbować je uzyskać. Co w przypadku śmierci poszkodowanego w wypadku? Wówczas o zadośćuczynienie z OC sprawcy zdarzenia ubiegać się może jego rodzina. W takim przypadku zadośćuczynienie stanowi sposób rekompensaty za doznaną krzywdę wynikającą ze śmierci bliskiej osoby.

Od czego zależy wysokość zadośćuczynienia z OC sprawcy?

W przypadku zadośćuczynienia to osoba poszkodowana wnosi roszczenie opiewające na określoną sumę pieniędzy. Ustalenie odpowiedniej wysokości jest bardziej skomplikowane niż w przypadku szkód materialnych. W końcu chodzi tutaj o doznaną krzywdę, którą ciężko przeliczyć na pieniądze. Według zaleceń komisji nadzoru finansowego, zadośćuczynienie nie może stać się przyczyną nieuzasadnionego wzbogacenia się, jak również nie może być uzależnione od stopy życiowej poszkodowanego.

Ubiegając się o zadośćuczynienie należy zwrócić uwagę na sytuację rodzinną i materialną. Z punktu widzenia osób, które założyły rodzinę, pretekstem do zadośćuczynienia może być utrata zdolności do pracy, która wpłynie negatywnie na poziom życia bliskich i poszkodowanego. Szacując wysokość zadośćuczynienia, należy także wziąć pod uwagę niemożność rozwoju, co dotyczy szczególnie osób młodych. W razie potrzeby warto skonsultować się z prawnikiem o określonej specjalizacji.

W jaki sposób skutecznie ubiegać się o zadośćuczynienie?

Poszkodowani, którzy pragną uzyskać zadośćuczynienie z OC sprawcy, powinni zgłosić szkodę w sposób pisemny. Ze względu na różnorodność sytuacji, nie istnieje jeden wzór takiego pisma. Powinno ono zawierać szczegółowy opis okoliczności zdarzenia, uszczerbku na zdrowiu, który pojawił się w wyniku wypadku oraz informacje przekazane przez lekarza. Dane na temat stanu fizycznego i psychicznego poszkodowanych powinny być jak najbardziej dopracowane i uwzględniać szczegóły dotyczące leczenia i rehabilitacji. O zadośćuczynienie z OC sprawcy można ubiegać się przez okres trzech lat.

Jak postąpić w przypadku zbyt niskiego zadośćuczynienia?

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie zawsze przechylają się do roszczeń klienta. Może się zdarzyć, że zostaną one odrzucone albo proponowana wysokość zadośćuczynienia nie będzie satysfakcjonująca. W takiej sytuacji poszkodowany może odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Jeśli to nie przyniesie skutku, warto zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego, który może zaproponować polubowne rozwiązanie sprawy. W odwodzie pozostaje jeszcze droga sądowa.

Dlaczego ubezpieczenie OC jest tak ważne?

Kwestię zadośćuczynienia i odszkodowania warto omówić również z innego punktu widzenia – potencjalnego sprawcy wypadku. Biorąc pod uwagę, jak wysokie mogą być roszczenia poszkodowanych, korzystanie z auta bez ważnego OC stanowi skrajną nieodpowiedzialność. Ubezpieczenia komunikacyjne nie muszą być drogie, czego dowodzi porównywarka ubezpieczeń KioskPolis. Każdy użytkownik znajdzie tam ubezpieczenie w korzystnej dla siebie cenie, wybierając spośród ofert wiodących towarzystw ubezpieczeniowych. Aby się o tym przekonać, wystarczy wypełnić formularz, który można znaleźć pod adresem: https://kioskpolis.pl/kalkulator-moto/. Następnie ubezpieczenie można wygodnie kupić przez internet bez wychodzenia z domu!

Materiał Promocyjny 

REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA