fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo

Czy Bitcoin jest legalny?

Bitcoin Trader Concept. Trading Bitcoin Cryptocurrency Conceptual Finance Illustration.
Tomasz Zajda - stock.adobe.com
Bitcoin to najbardziej popularna w skali światowej wirtualna waluta, a właściwie kryptowaluta, która od pewnego czasu stanowi cel inwestycyjny wielu różnych inwestorów. Bitcoiny są obecne również na polskim rynku finansowym. Pytanie tylko, jak jest z ich legalnością?

Kwestia legalności Bitcoina w Polsce

W naszym kraju jak dotychczas nie powstały żadne dedykowane regulacje dotyczące funkcjonowania kryptowalut i giełd kryptowalutowych. Posługiwanie się Bitcoinem w Polsce należy uznać jednak za w pełni legalne na podstawie odpowiedzi na interpelację nr 6655 Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

Interpelację tę złożył Mirosław Suchoń do Ministra Finansów, a odpowiedział na nią Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów dnia 2 listopada 2016 roku. Można z niej wnioskować, że Bitcoin w Polsce jest legalny, ale jednocześnie podsekretarz wskazał, że powołano do życia grupę ekspercką, która ma przeprowadzić analizę różnych aspektów związanych z walutami wirtualnymi, do których zalicza się Bitcoin (na stronie XTB znajdziesz więcej informacji o kryptowalucie Bitcoin).

W Polsce powinno przyjmować się definicję wirtualnej waluty sformułowaną przez Europejski Bank Centralny w publikacji „Virtual Currency Schemes - a futher analysis” z lutego 2015 roku. Określono w niej, że wirtualna waluta to „cyfrowa reprezentacja wartości niewyemitowanej przez bank centralny, instytucję kredytową lub instytucję pieniądza elektronicznego, która w pewnych okolicznościach może być użyta jako alternatywa dla pieniędzy”. W Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 26 maja 2016 roku w sprawie walut wirtualnych zawarto z kolei definicję waluty wirtualnej jako: cyfrowej gotówki, cyfrowych wyznaczników wartości, które nie są emitowane przez bank centralny ani organ publiczny, niepowiązanych z walutą fiducjarną i są przyjmowane przez osoby fizyczne lub prawne jako środek płatniczy. Jako taka waluta wirtualna może być przekazywana, przechowywana bądź sprzedawana drogą elektroniczną. Opiera się ona na technologii zdecentralizowanej księgi rachunkowej, ułatwiającej wzajemną wymianę i stanowi technologiczną podstawę ponad 600 różnych systemów wirtualnych walut, z których największą popularnością na całym świecie cieszy się Bitcoin.

Rozwiązanie, jakim jest Bitcoin, wymaga od polskich organów podjęcia odpowiednich prac legislacyjnych, aby móc zdefiniować i przyjąć prawnie definicję waluty wirtualnej.

Nie można podważać legalności Bitcoina na polskim rynku finansowym, zwłaszcza że w grudniu 2016 roku trafił on do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, a obrót Bitcoinami ma swoje miejsce w Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Istotna informacja dla przedsiębiorców prowadzących własną działalność oraz innych podmiotów związanych z handlem kryptowalutami! Firmy zajmujące się handlem lub emisją Bitcoinów za pośrednictwem internetu powinny wpisać w CEIDG-1 następujące numery PKD:

* PKD 64.19.Z „Pozostałe pośrednictwo pieniężne”,

* PKWiU 64.19.30.0 „Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Podatek dochodowy od Bitcoinów

O ile w przepisach brakuje informacji o definicji Bitcoinów, o tyle handel i wypracowywanie przychodów ze sprzedaży Bitcoinów zostały już ujęte w prawie podatkowym. Bitcoin i inne kryptowaluty w Polsce są traktowane w świetle prawa podatkowego jako prawa majątkowe. Przepisy ustaw podatkowych znajdują więc odpowiednie zastosowanie w zakresie obrotu walutami wirtualnymi. Osoby pozyskujące przychody z wymiany jednostek Bitcoin na walutę - krajową lub zagraniczną, pozyskują przychody podlegające opodatkowaniu w taki sam sposób, jak przychody z praw majątkowych, wskazanych w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli Bitcoin zostanie użyty jako środek płatniczy za towary lub usługi, potraktować należy go jako umowę barterową. Taka zapłata będzie kwalifikowana jako świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT według standardowej stawki 23 proc. Natomiast zwolnieniu od podatku VAT podlega obrót Bitcoinami na giełdzie, ponieważ jest to środek płatniczy.

https://www.xtb.com/pl/edukacja/co-to-jest-forex

Co to jest Forex?

Dowiedz się więcej o XTB na: YouTube | LinkedIN | Wikipedia

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA