Prawo w firmie

Konstytucja dla biznesu Morawieckiego: sześć ustaw przyjętych przez Radę Ministrów

Adobe Stock
Jest szansa, że firmy będą mogły liczyć na przyjazną postawę urzędów i precyzyjną interpretację przepisów.

Te oraz wiele innych zmian zawierają projekty sześciu ustaw, w większości autorstwa Mateusza Morawieckiego, ministra rozwoju i finansów, które przyjął we wtorek rząd.

Teraz projekty, które są elementem konstytucji biznesu, trafią do Sejmu i mogą zacząć obowiązywać w pierwszym półroczu 2018 r.

Więcej wolności

W nowym prawie przedsiębiorców wyraźnie wskazano, że „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, co podkreśla wolność działalności gospodarczej. Służyć jej ma też ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców oraz zasad dla urzędów określających wytyczne interpretacyjne prawa gospodarczego, np. urzędnikom wolno będzie podejmować jedynie działania, które są konieczne do zamierzonego celu czy równego traktowania wszystkich przedsiębiorców. Partnerstwu na linii administracja–przedsiębiorca ma służyć też domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na jego korzyść oraz przyjazna interpretacja przepisów.

Uregulowane mają być też zasady opracowywania projektów prawa gospodarczego i ustanowiony rzecznik małych i średnich przedsiębiorców (to kolejna ustawa), który ma np. mieć prawo występować do urzędów o wydawanie „objaśnień prawnych”. Będzie on też zajmował się współpracą z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną praw przedsiębiorców. Rzecznika ma powoływać premier na wniosek ministra ds. gospodarki na sześcioletnią kadencję.

Mniej papierów

Dla osób fizycznych prowadzących działalność na mniejszą skalę, gdy miesięczne przychody nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2018 r. 1050 zł, przewidziano status działalności nierejestrowanej. Nie będą musieli jej rejestrować, płacić z niej składek ZUS, ale ten przywilej będzie dla tych, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej w ostatnich pięciu latach.

Ustawa o Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ma usprawnić jej funkcjonowanie. Zaznaczmy, że w ewidencji tej jest obecnie ok. 2,5 mln firm.

Rząd przyjął też projekt noweli ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, autorstwa ministra sprawiedliwości, która ma wprowadzić od 1 marca 2020 r. obowiązek składania wniosków do KRS w systemie teleinformatycznym oraz w tej formie prowadzenie akt rejestrowych oraz udostępnianie ich w czytelni akt oraz w ogólnodostępnych sieciach informatycznych.

Kiedy projekty mogą wejść w życie?

– Przewidujemy, że 1 marca 2018 r. – powiedział „Rzeczpospolitej” Mariusz Haładyj, wiceminister rozwoju. – W grudniu tego roku może się odbyć pierwsze czytanie projektów w Sejmie. Mamy nadzieję, że będą one mocnym impulsem dla przedsiębiorczości, proinwestycyjnym.

Oceny organizacji przedsiębiorców są ostrożne.

Business Centre Club wydał oświadczenie, że sztandarowa zasada: „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, w kontekście kolejnych zakazów i restrykcji wprowadzanych przez rząd, które ograniczają wolność działalności gospodarczej, nie jest wiarygodna.

– Przedsiębiorcy potwierdzają, że najbardziej doskwierają im częste zmiany przepisów, skomplikowany system podatkowy i bariery biurokratyczne. Należy mieć nadzieję, że przyjęte przez rząd regulacje wzmocnią służebną rolę administracji względem przedsiębiorców – ocenia Marek Goliszewski, prezes BCC

– Doceniamy, że krok w kierunku poprawy relacji państwo–biznes został wykonany – ocenia z kolei Krzysztof Kajda, dyrektor departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana przyjęty pakiet ustaw jest jednak tylko wycinkiem rzeczywistości prawnej, w której działają przedsiębiorcy. Może stanowić pewien impuls dla administracji, ale sam nie rozwiąże problemów wynikających m.in. ze skomplikowanych przepisów podatkowych, prawa pracy czy ustaw branżowych. ©?

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL