fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo karne

Nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania dla sprawcy przemocy domowej

123RF
Policja będzie mogła wydać nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania dla domowego oprawcy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce skuteczniej walczyć z domową przemocą. Działający w nim zespół opracował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o Policji. Zgodnie z nim policjanci będą mogli wydać nakaz opuszczenia lokalu przez sprawcę oraz zakaz kontaktowania się z osobą doznającą przemocy w rodzinie.

Obecnie, jeśli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie stosuje przemoc i w ten sposób czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, ofiara może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania. Na skutki takiej inicjatywy trzeba jednak poczekać. Postanowienie sądu zapada bowiem po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w ciągu miesiąca. Staje się ono wykonalne z chwilą ogłoszenia i może być zmienione lub uchylone w razie zmiany okoliczności.

Na podstawie kodeksu postępowania karnego można także nakazać oskarżonemu o przemoc na szkodę współlokatora opuszczenie lokalu, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że ponownie popełni on przestępstwo z użyciem przemocy, zwłaszcza gdy wcześniej tym groził. Środek ten stosuje się na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Na wniosek prokuratora można go przedłużyć.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA