fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo karne

Kasacja RPO w sprawie wydania obywatelki polskiej do Grecji

Adobe Stock
Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł 23 sierpnia 2019 r. kasację na korzyść obywatelki RP, wobec której organ Republiki Greckiej (Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Atenach) wydał Europejski Nakaz Aresztowania i na tej podstawie wystąpił do polskich organów wymiaru sprawiedliwości o przekazanie.
Sąd I instancji uwzględnił ENA i postanowił przekazać osobę ściganą - pod warunkiem, że będzie ona odesłana do Polski po prawomocnym zakończeniu postępowania w państwie wydania. Orzeczenie to utrzymał w mocy sąd odwoławczy.

W kasacji Rzecznik zwrócił uwagę, że oba sądy nie wyjaśniły dostatecznie, czy organ Republiki Greckiej o nazwie „Prokuratura Sądu Apelacyjnego" jest w rozumieniu prawa Unii Europejskiej „organem sądowym" czy też może „organem prokuratorskim". Ma to istotne znaczenie, ponieważ w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Europejski Nakaz Aresztowania może być wydany tylko przez „organ sądowy". Kasacja wnosi o ponowne rozpatrzenie całej sprawy przez sąd II instancji.

W kasacji zawarto wniosek o wstrzymanie wydania do czasu jej rozpatrzenia.

Jak podają media, kobieta, mające obywatelstwo Polski i Grecji, została już przekazana Grecji. Jest tam podejrzana o przestępstwa podatkowe. Zarzuty te odpiera jako całkowicie bezapodstawne.

Źródło: RPO
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA