fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo karne

Uchodźca z Czeczenii oskarżony w Polsce za służbę najemną w Syrii

AFP
O przyjęcie obowiązków w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej i udział w działaniach zbrojnych w Syrii oskarżony został przez polską prokuraturę uchodźca z Czeczenii.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany w środę do Sądu Okręgowego w Warszawie - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Śledztwo przeciwko Kyuri A. - obywatelowi Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej posiadającemu status uchodźcy w Polsce - prowadził Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. Czeczen został oskarżony o przyjęcie obowiązków w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej i udział w działaniach zbrojnych na terenie Arabskiej Republiki Syryjskiej. W czasie tej służby posiadał  bez wymaganego zezwolenia broń palną - karabinek automatyczny. Chodzi o przestępstwo z art. 141 par. 2 kodeksu karnego i z art. 263 par. 2 kodeksu karnego. Zagrożone jest one karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Do jego popełnienia doszło w okresie od listopada 2013 roku do końca 2014 roku.

Ściganie cudzoziemca w Polsce

Możliwość zastosowania polskiej ustawy karnej do sytuacji prawnej Kyuri A., który nie posiada polskiego obywatelstwa i popełnił zarzucane mu przestępstwo poza granicami Polski, wynika z art. 110 par. 2 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem ustawę karną polską stosuje się w razie popełnienia przez cudzoziemca za granicą czynu zabronionego innego niż wymieniony w art. 110 par. 1 kodeksu karnego, jeżeli czyn zabroniony zagrożony jest w polskiej ustawie karnej karą przekraczającą 2 lata pozbawienia wolności, a sprawca przebywa w Polsce i nie postanowiono go wydać. Przepis ten ustanawia tzw. zasadę odpowiedzialności zastępczej.

Możliwości ścigania w Polsce cudzoziemca w ramach zasady odpowiedzialności zastępczej wymaga spełnienia tzw. zasady podwójnej karalności. Oznacza ona, że czyn musi być zabroniony zarówno w Polsce, jak i miejscu jego popełnienia. Analiza prawodawstwa syryjskiego wykazała, że czyny, o które oskarżono Kyuri A., stanowią przestępstwo także na terenie Syryjskiej Republiki Islamskiej.

Oskarżony jest w areszcie

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte po tym, jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uzyskała informacje dotyczące podejrzenia przyjęcia przez Kyuri A. obowiązków w zakazanej służbie najemnej i udział w działaniach zbrojnych na terenie Arabskiej Republiki Syryjskiej.

Na wniosek ABW, złożony w trybie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych, prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie polecił zatrzymanie Kyuri A. i przeszukanie zajmowanych przez niego pomieszczeń.

Funkcjonariusze ABW zatrzymali Kyuri A. 24 marca 2017 roku. Od tego czasu, na wniosek prokuratora, stosowany jest wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA