fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo drogowe

Stracił za alkohol prawo jazdy kat. B, nie odzyska też C i D - wyrok NSA

123RF
Osoba, której sąd zabrał prawo jazdy kategorii B, nie może się ubiegać o wydanie dokumentu na kategorie C i D czy ich wtórnika.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną mężczyzny, któremu odmówiono wydania prawa jazdy.

Z akt sprawy wynikało, że pierwotnie posiadał dokument na kategorie A, B, C i D. Został jednak złapany na jeździe na podwójnym gazie. Sprawa trafiła do sądu karnego, który zakazał mu prowadzenia pojazdów mechanicznych na rok. Zakaz dotyczył jednak tylko kategorii A i B.

W tej sytuacji ukarany wpadł na pomysł, że wystąpi o wydanie wtórnika prawa jazdy. W związku ze zmianą danych z posiadanych kategorii A, B, C i D poprosił o wydanie dokumentu na kategorie C i D.

Starosta odmówił. Wyjaśnił, że prawo jazdy nie może być wydane osobie z prawomocnym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Osobom ubiegającym się o wydanie prawa jazdy kategorii AM,A1,A2,A,C1,C,D1,D nie może ono być wydane w okresie obowiązywania zakazu w zakresie prawa jazdy kategorii B.

Wnioskodawca został pozbawiony prawa jazdy kat. A i B na rok. Do czasu upływu orzeczonego zakazu nie może się także ubiegać o wydanie prawa jazdy kat. C i D.

Po bezskutecznym odwołaniu mężczyzna zaskarżył odmowę do sądu administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił jego skargę. Przypomniał, że sądownie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B wiąże bezsprzecznie właściwego starostę również także co do kategorii C i D.

W ocenie WSA, gdyby inaczej rozumieć sporne regulacje, osoby nieposiadające w dacie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B prawa jazdy innej kategorii nie mogłyby się ubiegać o wydanie prawa jazdy i kierować pojazdami np. kategorii C i D.

Tymczasem osoby posiadające już takie uprawnienia w dacie orzeczonego przez sąd karny zakazu mogłyby je swobodnie wykonywać. Oznaczałoby to nierówne traktowanie sprawców, którym orzeczono sądownie taki sam zakaz.

Racji skarżącemu nie przyznał też sąd kasacyjny. Nie miał wątpliwości, że organy administracji postąpiły prawidłowo. Osoba pozbawiona sądownie prawa jazdy kat. B nie spełnia warunków posługiwania się dokumentem kat. C i D.

Jak podkreślała sędzia NSA Joanna Banasiewicz, dotyczy to osób, które ubiegają się o prawo jazdy zarówno po raz pierwszy, jak i proszących o wtórnik. W obu tych sytuacjach zakaz prowadzenia pojazdów kategorii B uniemożliwia też wydanie prawa jazdy kategorii C i D.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I OSK 888/14

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA