fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawnicy

Ustawa o doradcach restrukturyzacyjnych - prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację

123RF
Nadzór nad licencjonowanymi doradcami restrukturyzacyjnymi będą sprawowały nie tylko sądy i sędziowie-komisarze, ale również Minister Sprawiedliwości - przewiduje nowelizacja, którą podpisał dziś prezydent.

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw, ma  zwiększyć przejrzystość i przewidywalność systemu wyznaczania przez sądy doradców restrukturyzacyjnych do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego, zarządcy lub syndyka w konkretnych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Ma też zapewnić, że w najbardziej skomplikowanych i istotnych z punktu widzenia gospodarki narodowej oraz rynku pracy sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych funkcje nadzorcy sądowego, zarządcy lub syndyka będą powierzane doradcom restrukturyzacyjnym o najwyższych kwalifikacjach. Temu posłuży m.in. wprowadzenie zasady, że sprawach, które dotyczą przedsiębiorstw mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa lub obywateli, gospodarki narodowej oraz rynku pracy, sąd będzie mógł wyznaczyć do pełnienia funkcji nadzorcy, zarządcy lub syndyka wyłącznie kwalifikowanych doradców restrukturyzacyjnych (rozwiązanie to będzie obligatoryjne z upływem 18 miesięcy od dnia wejścia w życie opiniowanej ustawy). Tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego będą mogli go uzyskać doradcy restrukturyzacyjni z odpowiednim – określonym w ustawie – doświadczeniem zawodowym, niezbędnym do wykonywania funkcji w skomplikowanych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

W uchwalonej ustawie ustawodawca m.in. wprowadził, niezależny od nadzoru sprawowanego przez sądy i sędziów komisarzy, nadzór Ministra Sprawiedliwości nad wykonywaniem czynności przez doradców restrukturyzacyjnych (dodawany do ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego rozdział 3a).

Nowelizacja określa  katalog środków nadzorczych, którymi będzie dysponował Minister Sprawiedliwości w ramach przyznanej mu kompetencji nadzorczej:

a) zawieszanie praw wynikających z licencji,

b) cofanie licencji;

c) podejmowanie lub zlecanie wizytacji obejmujących pełną działalność doradcy restrukturyzacyjnego i lustracji obejmujących wybrane zagadnienia z działalności doradcy restrukturyzacyjnego;

d) żądanie: przedstawienia dokumentacji wytworzonej przez doradcę w związku z pełnionymi przez niego funkcjami w postępowaniu, wglądu do akt zakończonych lub toczących się postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych, w których doradca restrukturyzacyjny wykonuje lub wykonywał czynności, oraz przedstawienia ksiąg handlowych, w tym dokumentacji księgowej przedsiębiorców, wobec których były lub są prowadzone postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe, w których doradca restrukturyzacyjny wykonuje lub wykonywał czynności.

Nowe przepisy wprowadzają zasadę, że przy wyznaczaniu doradców restrukturyzacyjnych do pełnienia funkcji w konkretnych postępowaniach uwzględnić należy liczbę spraw, które dany doradca restrukturyzacyjny aktualnie prowadzi, oraz jego doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje.

W  przypadku uporczywego albo rażącego naruszania przepisów prawa przez doradcę restrukturyzacyjnego możliwe będzie  zawieszenie i cofnięcie licencji.

Ustawa wejdzie w życie z 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem niektórych przepisów. Chodzi m.in. o przepisy wprowadzające tytuł kwalifikowanego doradcy inwestycyjnego oraz modyfikujące przepisy dotyczące listy osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Te wejdą w życie już po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA