fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Rada musi udowodnić, że radny naruszył zakazy antykorupcyjne

www.sxc.hu
Pozbawienie uzyskanego w powszechnych wyborach mandatu to represja, której nie można dowolnie stosować wobec radnych.

Rada powiatu grójeckiego stwierdziła, że mandat Macieja D. wygasł, bo ten naruszył zakazy antykorupcyjne. Maciej D. zawarł bowiem umowę, na mocy której Powiatowe Centrum Medyczne, należąca do powiatu grójeckiego spółka z o.o., wynajęło od radnego garaż. Radni uznali, że tym samym Maciej D. prowadzi działalność gospodarczą na mieniu powiatu.

Maciej D. od tej decyzji odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i wygrał. W wyroku z 13 kwietnia 2016 r. sąd uchylił uchwałę rady. Wytknął radzie błędy proceduralne, a także całkowity brak uzasadnienia, z którego wynikałoby, że fakt prowadzenia przez Macieja D. działalności gospodarczej na mieniu powiatu został udowodniony.

– Sąd administracyjny, dokonując badania skarżonej uchwały pod względem jej legalności, nie jest zobligowany do dokonywania własnych ustaleń – uzasadniał Sławomir Fularski, sędzia WSA. – To z treści uchwały muszą wynikać wykazane przez organ niebudzące wątpliwości fakty, które przesądziły o stwierdzeniu zaistnienia przesłanek wygaśnięcia mandatu radnego – przekonywał.

Jak podkreślił WSA, uchwała stwierdzająca wygaśnięcie mandatu radnego winna wskazywać okoliczności, które rada gminy uznała za udowodnione, oraz dowody, na których się oparła, i przyczyny odmowy przypisania mocy dowodowej oświadczeniom czy dokumentom, które zostały pominięte przy czynieniu ustaleń.

– Uchwała, która nie odnosi się do wyżej wskazanych okoliczności, wymyka się spod kontroli Sądu, który nie może zweryfikować ustaleń dokonanych przez organ i dokonać ich subsumcji pod właściwy przepis prawa – wskazywał sędzia Fularski (sygn. VIII SA/Wa 247/16).

Z orzeczeniem tym zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny, który 15 września 2016 r. postanowił skargę kasacyjną rady odrzucić. W uzasadnieniu podkreślił, że stosowanie instytucji represyjnej (pozbawienie mandatu radnego) wymaga od właściwych organów szczególnej staranności.

– Staranność ta winna się przekładać na rzetelną weryfikację w oparciu o wszelkie dostępne środki dowodowe, czy istotnie spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 25b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym uzasadniające podjęcie przez radę powiatu uchwały stwierdzającej, że mandat radnego istotnie wygasł dlatego, że ten łączył mandat z zabronioną radnym działalnością gospodarczą – wskazywała Małgorzata Masternak-Kubiak, sędzia NSA. – Uchwała powiatu grójeckiego żadnych wyjaśnień w tym zakresie nie zawierała i w konsekwencji konieczne było stwierdzenie, że przy jej podjęciu rada naruszyła prawo w sposób istotny, uzasadniający stwierdzenie jej nieważności – uzasadniała sędzia.

sygnatura akt: II OSK 1712/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA