fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy sekretarz gminy może wyrażać swoje poglądy polityczne

123RF
Sekretarza jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje zakaz tworzenia partii politycznych oraz przynależności do nich. Ograniczeń praw obywatelskich nie można interpretować rozszerzająco.

- Sekretarz gminy publicznie wyraża swoje poglądy polityczne. Czy narusza w ten sposób przepisy prawa?

Nie.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej u.p.s.) sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich. Podkreśla się, że przepis ten nie nakazuje sekretarzowi jednostki samorządu terytorialnego całkowitej „apolityczności", rozumianej jako wyzbycie się wszelkich poglądów i sympatii politycznych oraz ich ewentualnego wyrażania na zewnątrz. Zakazuje on tylko „tworzenia partii politycznych" oraz „przynależności do nich". Ograniczenia praw obywatelskich (których przejawem jest także art. 5 ust. 5 u.p.s.) muszą być interpretowane ściśle (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 6 września 2011 r., III SA/Wr 294/11, LEX nr 966617).

W wyroku Sądu Najwyższego z 7 lutego 2013 r. (III PK 25/12, LEX nr 1360270) odniesiono się jednak do sytuacji wypowiedzenia sekretarzowi umowy o pracę z...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA