fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

NSA: dopłaty bezpośrednie z Unii Europejskiej nie pozbawią dzieci rolnika 500+

Adobe Stock
Rolnicze dopłaty bezpośrednie z UE nie są wliczane do dochodów, od których zależy przyznanie świadczenia wychowawczego.

Za kilka miesięcy wysokość dochodu w rodzinie będzie bez znaczenia dla 500+. Rząd zapowiedział, że od lipca świadczenie wypłaci na każde dziecko. Na razie limit dochodowy ma jednak znaczenie, a że zasady, jak go wyliczać, są niejasne, spory trafiają na wokandy. Kolejny, dotyczący rolników, rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny.

Poszło o decyzję wójta, który odmówił 500+ z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (800 zł). Problemem było, że wójt przy jego obliczaniu uwzględnił m.in. dotacje unijne z systemów wsparcia bezpośredniego (płatność cukrową i obszarową).

Kobieta nie zgadzała się z wyliczeniem dochodu, od którego zależy przyznanie 500+. Uważała, że urzędnicy błędnie zinterpretowali ustawę o świadczeniach rodzinnych, bo dopłaty bezpośrednie do gospodarstw rolnych, tzw. jednolita płatność obszarowa oraz płatności uzupełniające do powierzchni niektórych upraw pochodzące z budżetu UE nie powinny być zaliczane do dochodów rolników.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach potwierdził jednak niekorzystną dla skarżącej interpretacje. Rację przyznał jej dopiero NSA. Uchylając wyrok WSA i decyzje urzędników w obu instancjach, uznał, że sporne kwoty nie mają wpływu na wyliczenie dochodu rolnika, od którego zależy 500+. Jak tłumaczyła sędzia sprawozdawca Jolanta Górska, gdy chodzi o dochód z gospodarstwa rolnego, to ustawodawca przyjmuje pewną fikcję prawną. Jest to rodzaj ryczałtu oparty na wyliczeniach GUS. W praktyce nie ma znaczenia, czy gospodarstwo przyniosło zysk czy nie.

Co prawda art. 7 ust. 10 ustawy regulującej 500+, dotyczący kryterium dochodowego, stanowi, że gdy rodzina uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego i dochody pozarolnicze, sumuje się je. Według NSA sporne dopłaty unijne nie mieszczą się jednak w katalogu dochodów pozarolniczych, które mogą być doliczone do rolniczych. A bez wyraźnej podstawy prawnej nie można ich uwzględnić, ustalając kryterium dochodowe.

– Wyrok NSA ma ogromne znaczenie dla wszystkich rolników, którzy korzystają z dopłat bezpośrednich – mówi radca prawny Łukasz Widomski, pełnomocnik skarżącej. Podkreśla, że odmawianie 500+ ze względu na doliczenie do kryterium dochodowego rolniczych dopłat z UE stało się powszechną praktyką, właśnie po uchylonym przez NSA wyroku WSA w Gliwicach. Ma nadzieję, że wyrok zmieni niekorzystną praktykę, która zresztą była niezgodna z oficjalnym stanowiskiem resortu rodziny. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I OSK 1738/17.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA