fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Kontrakt z wojskiem nie pozbawia statusu bezrobotnego

Fotorzepa, Piotr Guzik
Odbywanie ćwiczeń wojskowych i otrzymywanie z tego tytułu uposażenia nie pozbawia statusu bezrobotnego.

Powoduje to jedynie zawieszenie na ten czas prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Monika J. (dane zmienione) uzyskała od 13 stycznia 2015 r. status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku. W czerwcu 2015 r. wpłynęło do Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie pismo ZUS z informacją o zgłoszeniu Moniki J. jako żołnierza niezawodowego w służbie czynnej do ubezpieczenia społecznego od 4 lutego 2015 r. Od tego też dnia starosta bełchatowski pozbawił Monikę J. statusu osoby bezrobotnej. W uzasadnieniu podał, że z uwagi na odbywanie ćwiczeń wojskowych od 4 do 16 lutego, w miejscowości oddalonej o 200 km od B., Monika J. nie była osobą zdolną i gotową do podjęcia pracy.

Ta odwołała się do wojewody łódzkiego. Przedłożyła zaświadczenie o odbyciu rotacyjnych ćwiczeń wojskowych, okazała książeczkę wojskową i kontrakt na wykonywanie obowiązków w Narodowych Siłach Rezerwowych. Za udział w ćwiczeniach otrzymała 910 zł uposażenia. Stwierdziła, że odbywając ćwiczenia, była osobą zdolną i gotową do podjęcia pracy. Korzystając z możliwości zwolnienia przez organizatora ćwiczeń, mogła bez problemu, autobusem czy pociągiem, dotrzeć do powiatowego urzędu pracy w jego godzinach pracy.

W Narodowych Siłach Rezerwowych miała też zaplanowane kolejne ćwiczenia rotacyjne, z których, po otrzymaniu decyzji starosty, zrezygnowała. Wskutek tego została pozbawiona 2 tys. zł nagrody, wypłacanej żołnierzom po odbyciu określonej liczby dni ćwiczeń w ramach NSR.

Wojewoda łódzki uznał decyzję starosty za uzasadnioną. W jego ocenie 4 lutego 2015 r. Monika J. nie była osobą bezrobotną, gdyż zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotnym jest osoba, która m.in. nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Z uwagi na odległość i charakter ćwiczeń również gotowość do podjęcia pracy była ograniczona. W ocenie wojewody nie jest możliwe odbywanie wojskowych ćwiczeń rotacyjnych i posiadanie w tym samym czasie statusu osoby bezrobotnej.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Monika J. powtórzyła argumenty użyte poprzednio w odwołaniu skierowanym do wojewody.

Wyrokując w tej sprawie, WSA odwołał się wprost do art. 85 konstytucji, z którego wynika obowiązek obrony kraju czy też świadczenia na rzecz obronności kraju.

Nie można więc uznać, że skarżąca z racji wykonywania obowiązku uczestnictwa w ćwiczeniach wojskowych może ponosić ujemne następstwa w postaci pozbawienia statusu osoby bezrobotnej – stwierdził sąd.

WSA powołał się także na art. 31 ust. 4 ustawy z 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, z którego wynika, że pobieranie uposażenia za czas ćwiczeń wojskowych powoduje zawieszenie na ten okres prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Tym samym wyklucza to pozbawienie takiej osoby statusu osoby bezrobotnej z powodu odbywania takich ćwiczeń.

– Odbywanie ćwiczeń przez żołnierza rezerwy i otrzymywanie z tego tytułu uposażenia nie powoduje utraty statusu osoby bezrobotnej, lecz jedynie zawieszenie na ten czas prawa do zasiłku dla bezrobotnych, o ile takie prawo przysługuje bezrobotnemu – orzekł sąd, uchylając decyzje starosty i wojewody. Sprawa wraca więc do starosty.

sygnatura akt: III SA/Łd 1059/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA