fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Nowelizacja ustawy o kombatantach - stracą świadczenia

Fotorzepa / Marian Zubrzycki
Rząd planuje gruntowne zmiany dla byłych żołnierzy. Ubędzie uprawnionych do świadczeń.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada nowelizację ustawy o kombatantach, która pozbawi prawa do przewidzianych w niej świadczeń osoby nieposiadające żadnych zasług dla niepodległości Polski czy wręcz podejmujące działania przeciwko polskim obywatelom. Chodzi tu w szczególności o osoby walczące przed laty w sowieckich oddziałach z obywatelami i oddziałami polskimi, a także żołnierzy ludowego Wojska Polskiego, którzy w latach 1945–1947 walczyli wyłącznie z niepodległościowym podziemiem lub w ogóle nie uczestniczyli w działaniach zbrojnych. Jeśli jednak żołnierze służący w tym okresie walczyli z UPA lub Werwolfem, to zachowają świadczenia, nawet gdy walczyli również z niepodległościowym podziemiem.

Decyzja szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o odebraniu uprawnień kombatanckich będzie miała skutek natychmiastowy.

Z zapowiedzi resortu wynika, że nowelizacja ma być kompleksowa, by dostosować przepisy o kombatantach do ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Przykładowo wprowadzona zostanie zasada niewliczania do dochodu kombatanta ubiegającego się o pomoc pieniężną niektórych świadczeń z pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych. Część kombatantów powinna więc na tym zyskać. Z drugiej jednak strony w razie zbiegu uprawnień kombatanckich (do dodatku kombatanckiego, świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, ryczałtu energetycznego i dodatku kompensacyjnego) ze świadczeniami przyznawanymi na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych będzie przysługiwało prawo do świadczeń z jednej ustawy, zgodnie z wyborem uprawnionego.

Poza tym pojawi się wymóg posiadania obywatelstwa polskiego wdów po kombatantach. Wskutek takiej zmiany ministerstwo przewiduje, że świadczenia może stracić część wdów bez obywatelstwa polskiego, które dotychczas pobierały świadczenia po zmarłych kombatantach.

Z kolei żołnierze zastępczej służby wojskowej, którzy przed laty byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych, zyskają prawo do wyższych świadczeń. Przede wszystkim chodzi tu o wyrównanie do 209,59 zł należnego im świadczenia pieniężnego. A także przyznanie prawa do dodatku kompensacyjnego, w wysokości 31,44 zł, na zasadach określonych dla kombatantów. Zyskają także prawo do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością oraz dostęp do świadczeń specjalistycznych bez skierowania. ©?

Etap legislacyjny: przed konsultacjami

Źródło: Mateusz Rzemek
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA