fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Uproszczona metoda ewidencji nie modyfikuje zasad podatkowych

123RF
Pojęcie kosztów w ujęciu rachunkowym nie jest tożsame z pojęciem kosztów uzyskania przychodów w PIT. Nie można tym samym automatycznie przenosić kosztów w sensie bilansowym do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.
Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 25 listopada 2015 r. (I SA/Po 1075/15).Stan faktyczny Podatnik jest właścicielem firmy usługowo-remontowej i podlega opodatkowaniu PIT. Jego firma zajmuje się rozbiórką i burzeniem budynków, robotami ziemnymi, pokryciem dachów, okładaniem ścian oraz pracami blacharskimi. Przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Firma podatnika wprowadziła zmiany w obowiązującej dotychczas polityce rachunkowości i ewidencjonuje koszty zgodnie z zasadą określoną w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Polega ona na odpisywaniu w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu, połączonym z ustaleniem stanu tych składników aktywów i ich wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy. W związku z tym, w polityce rachunkowości przyjęto sporządzanie spisu z natury raz w roku na dzień bilansowy, tj. na 31 grudnia każdego roku. ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA