fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Porozumienia cenowe według nowych zasad

www.sxc.hu
Metodą, która pozwoli na ograniczenie ryzyka związanego z kwestionowaniem przez fiskusa rynkowości świadczeń między powiązanymi spółkami, może być zawarcie przez nie porozumień z ministrem finansów co do stosowanych w przyszłości cen.

Uprzednie porozumienia cenowe (z ang. advance pricing agreement) to znany w praktyce międzynarodowej instrument zarządzania ryzykiem podatkowym z zakresu cen transferowych. Do polskich regulacji prawnych procedura wiążących porozumień cenowych została wprowadzona od 1 stycznia 2006 r. w ramach działu II ordynacji podatkowej.

Porozumieniem cenowym jest decyzja wydana przez ministra finansów, w której potwierdza się ustaloną w trakcie negocjacji z przedstawicielami Ministerstwa Finansów metodologię ustalania cen transakcyjnych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Istotną korzyścią związaną z przeprowadzeniem tej procedury jest uzyskanie przez podatnika potwierdzenia rynkowości warunków swojej transakcji i wyeliminowanie ryzyka zakwestionowania takiej transakcji podczas kontroli podatkowej.

Organem właściwym dla wydawania porozumień cenowych jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, który działając na wniosek podmiotu krajowego, jest uprawnio...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA