fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatkowa decyzja ostateczna może zostać zmieniona

www.sxc.hu
Jeśli zmieniły się okoliczności faktyczne mające wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego określonego w rozstrzygnięciu organu, to przedsiębiorca ma prawo złożyć wniosek o jego modyfikację.

Prezydent miasta wydał decyzję w sprawie podatku od nieruchomości. Nie odwoływałem się od niej, więc jest ona ostateczna. Po jakimś czasie zarejestrowałem firmę i rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej, do której wykorzystuję moją nieruchomość. Dla rozpoczynających działalność rada miasta wprowadziła preferencyjne stawki podatku od nieruchomości, z których chcę skorzystać. Chcę wnieść o zmianę decyzji i wydanie nowej. Co taki wniosek musi zawierać? Gdzie go złożyć? – pyta czytelnik.

Wniosek o zmianę decyzji ostatecznej, ustalającej lub określającej wysokość zobowiązania podatkowego za dany okres, można złożyć zawsze. Aby jednak był on skuteczny, musi spełniać warunki, które pozwolą organowi na wydanie rozstrzygnięcia na korzyść podatnika.

Stosownie do art. 254 § 1 ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) decyzja ostateczna, ustalająca lub określająca wysokość zobowiązania podatkowego na dany okres, może być zmieniona przez ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA