fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Promotor schematu podatkowego nie uzyska interpretacji podatkowej

Adobe Stock
Promotor schematu podatkowego nie uzyska interpretacji przepisów o tych schematach. Bo regulacje te nie dotyczą jego zobowiązania.

Obowiązujące od początku tego roku przepisy o obowiązkowym ujawnianiu schematów podatkowych (tzw. MDR) wciąż nastręczają sporych kłopotów podatnikom i urzędnikom odpowiedzialnym za ich stosowanie. Kto chce się dowiedzieć, o co w tych przepisach chodzi, często dostaje odmowę interpretacji.

Czytaj też:

Dotyczy to także doradców podatkowych i innych osób, które mogą być tzw. promotorami, czyli „architektami" struktur pozwalających na korzystne opodatkowanie. Dlaczego, skoro przepisy o MDR wyraźnie wskazują promotorów jako zobowiązanych do dopełnienia obowiązków sprawozdawczych w niektórych sytuacjach?

Zakazu nie ma...

Same przepisy ordynacji podatkowej nie dają odpowiedzi. Nie wskazują, jakoby nie można było wydawać interpretacji dotyczących schematów podatkowych. Co ciekawe, z początkiem 2019 r. wpisano tam wiele wyjątków dotyczących konkretnych przepisów, co do których nie wydaje się interpretacji (np. przepisów związanych z tzw. klauzulą unikania opodatkowania). Jednak przepis art. 14b par. 2a, zawierający te wyłączenia, nie wskazuje rozdziału 11a ordynacji (to tam właśnie są przepisy o MDR).

Redakcja „Rzeczpospolitej" zapytała o tę sprawę Ministerstwo Finansów. Z odpowiedzi nadesłanej przez biuro prasowe resortu wynika, że „że ukształtowała się linia interpretacyjna, zgodnie z którą z wnioskiem o wydanie interpretacji w trybie art. 14b ordynacji podatkowej może wystąpić podatnik, płatnik bądź inkasent, przedstawiając stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe dotyczące sfery jego rozliczeń podatkowych". MF podkreśla, że ochronna moc interpretacji jest związana bezpośrednio ze sprawą podatkową. „Zatem przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej mogą być tylko przepisy materialnego prawa podatkowego, odnoszące się wprost do zobowiązania podatkowego" – konkluduje resort finansów.

Czyj to interes

Na potwierdzenie swojego stanowiska MF przytacza kilka wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczących spraw związanych z wydawaniem interpretacji przepisów prawa podatkowego. Żadne z tych orzeczeń nie dotyczy jednak bezpośrednio przepisów o MDR. W jednym z nich, wydanym 18 kwietnia 2019 r. (II FSK 1001/17) NSA twierdzi, że przedstawiony we wniosku o interpretację problem musi dotyczyć sfery opodatkowania lub ewentualnego opodatkowania wnioskodawcy. „Interes, który ma wystąpić po stronie wnioskodawcy, oznacza wyłącznie interes prawnopodatkowy, a nie interes faktyczny" – napisali sędziowie w uzasadnieniu wyroku. Inne wskazane przez MF wyroki potwierdzające tę tezę NSA wydał 9 października 2008 r. (I FSK 1239/07), 10 września 2013 r. (II FSK 2612/11) i 27 czerwca 2013 r. (I FSK 864/12).

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy, partner w MDDP

Przepisy o obowiązkowym ujawnianiu schematów podatkowych są zawiłe i nieprecyzyjne. Wprawdzie Ministerstwo Finansów objaśniało je, ale skutkiem było zarówno rozstrzygnięcie pewnych wątpliwości, jak i pojawienie się nowych znaków zapytania. W takiej sytuacji odmowy interpretowania przepisów o schematach wprowadzają jeszcze więcej niepotrzebnego zamieszania. Wprawdzie MF twierdzi, jakoby wykształciła się linia orzecznicza potwierdzająca, że nie wydaje się interpretacji, które nie mogą mieć waloru ochronnego (tzn. umożliwić podatnikowi uniknięcie zapłaty podatku), ale przecież art. 14b § 2 ordynacji podatkowej przewiduje wprost wydawanie interpretacji co do stanu faktycznego, który już wystąpił (a więc waloru ochronnego taka interpretacja nie ma i mieć nie może). Taka argumentacja MF jest więc raczej próbą uzasadnienia unikania obowiązku wyjaśniania przepisów, które okazują się zbyt trudne w praktycznym stosowaniu.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA