fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Ministerstwo Finansów ostrzega przed schematami, które są wdrażane w celu osiągnięcia sztucznej korzyści podatkowej

Fotolia.com
Resort finansów informuje na swojej stronie o schematach, które uznawane są za wdrażane najprawdopodobniej w celu osiągnięcia sztucznej korzyści podatkowej, czyli mogące skutkować wydaniem decyzji o unikaniu opodatkowania.

W celu zwiększenia efektywności prewencyjnej funkcji klauzuli Ministerstwo Finansów podjęło praktykę wydawania ostrzeżeń przed agresywną optymalizacją podatkową. Są one publikowane na stronie resortu (http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/ostrzezenia-i-wyjasnienia-podatkowe).

Pierwsze dwa opublikowane komunikaty dotyczą wykorzystywania obligacji nabywanych w ramach grupy podmiotów powiązanych (z udziałem funduszy inwestycyjnych zamkniętych) oraz transakcji obejmujących przedsiębiorstwo (amortyzacja wartości firmy – tzw. goodwill). Kolejny z komunikatów dotyczy schematu optymalizacyjnego, zakładającego przeniesienie działalności do innego kraju, przy jednoczesnym faktycznym prowadzeniu działalności na terytorium Polski. Następny z przedstawionych przez Ministerstwo Finansów schematów dotyczy optymalizacji zbycia składników przy wykorzystaniu podmiotów wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej. W świetle wyjaśnień płynących wprost z Ministerstwa Finansów, ta metoda optymalizacji znajduje się obecnie w sferze szczególnego zainteresowania organów podatkowych. Ostatni komunikat ma za swój przedmiot programy motywacyjne umożliwiające korzystne pod względem podatkowym modele rozliczeń premii dla pracowników.

Ostrzeżenia Ministerstwa Finansów i płynące z nich konkluzje nie są jednak dla podatników wiążące. Z formy i treści komunikatów wynika, że:

- mają na celu, przede wszystkim, zniechęcić ich odbiorców do skorzystania z funkcjonujących metod optymalizacji podatkowej,

- mają zachęcić tych, którzy już korzystają z opisywanych schematów, do korekty deklaracji podatkowej,

- kierowane są także do podmiotów świadczących usługi prawno-podatkowe – ich funkcja w procesie podlega ocenie pod kątem tego, czy czynność nie powinna być uznana za unikanie opodatkowania,

- są bardzo restrykcyjne – prezentowana jest w nich profiskalna wykładania,

- część prezentowanych w nich stanowisk jest w znacznym stopniu kontrowersyjna i mogłaby podlegać zupełnie odmiennej ocenie sądu.

Ton wydanych ostrzeżeń jest ewidentnie profiskalny i ma na celu ograniczenie liczby sporów na podstawie przepisów klauzulowych poprzez zachęcenie do szybkiej korekty deklaracji. Warto zatem w świetle publikowanych komunikatów ocenić zasadność ekonomiczną wdrożonych rozwiązań i przeprowadzonych czynności, a także zweryfikować w celu potwierdzenia swojej tezy zbiór posiadanych dowodów, aby zająć jasne stanowisko w momencie ewentualnej kontroli. Ponadto, należy mieć na względzie, że nie wszystkie uwagi poczynione w ramach wydanych komunikatów pozostają w pełni spójne, wobec czego istnieje szansa na ich odmienną ocenę w postępowaniu sądowym. —Adam Żądło jest aplikantem radcowskim w Departamencie Restrukturyzacji i Sukcesji w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

podstawa prawna: art. 119a – 119zf ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

masz pytanie, wyślij e-mail: tygodnikpodatki@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA