fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Wpłaty na PPK też są innowacyjne

AdobeStock
Składki na pracownicze plany kapitałowe mogą być kosztem w stosowaniu ulgi na badania i rozwój.

System oszczędzania na emeryturę w pracowniczych planach kapitałowych jest stopniowo wdrażany dopiero od kilkunastu miesięcy, dlatego wciąż pojawia się wiele pytań dotyczących jego funkcjonowania.

Są to też kwestie podatkowe. Jedną z nich rozstrzygnął 10 sierpnia dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji prawa podatkowego.

Z wnioskiem o interpretację wystąpił producent piwa, prowadzący w swoim zakładzie dział innowacji, tworzący nowe gatunki i smaki napojów. Firma ta odprowadza od wynagrodzeń tych pracowników różne składki, w tym na ZUS, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jako że jest to firma duża, już zobowiązana do stworzenia PPK i odprowadzania stosownych składek, realizuje także ten obowiązek. We wniosku o interpretację firma zwróciła się o wyjaśnienie, jak traktować poszczególne elementy wynagrodzenia – zwłaszcza składkę na PPK – w kontekście tzw. kosztów kwalifikowanych dla korzystania z ulgi na badania i rozwój.

Interpretacja ten problem rozstrzygnęła korzystnie dla podatnika. Wskazała, że nie ulega wątpliwości zaliczanie do kosztów kwalifikowanych kwot wynagrodzeń pracowników brutto wraz ze składkami ZUS pracodawcy pracowników zaangażowanych bezpośrednio w prace B+R. Według interpretacji składka na PPK jest dodatkowym elementem wynagrodzenia pracownika, a zatem podobna jest swoim charakterem do składek emerytalnych, jest elementem wynagrodzenia pracownika, dlatego również może być kosztem kwalifikowanym.

„Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę/zleceniodawcę są obliczane jako ustalony procent od wynagrodzenia brutto. Pracodawca, realizując obowiązek ustawowy, nie może sam zrezygnować z dokonywania tej wpłaty. Nie wolno mu też potrącać tej kwoty z wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo wpłaty, które w ramach PPK finansuje pracodawca, stanowią w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód pracownika podlegający opodatkowaniu. Pracodawca będzie zobowiązany potrącić stosowny podatek z wynagrodzenia pracownika" – tak interpretacja opisała cechy składki na PPK, kwalifikując ją jako część wynagrodzenia. Nawiązała tu też do treści art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, definiującego wynagrodzenie i jego dodatkowe elementy, a także do art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, który przewiduje warunki stosowania ulgi B+R.

Kosztem kwalifikowanym nie mogą być jednak składki na Fundusz Pracy, FGŚP Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych.

W interpretacji zastrzeżono jednak, że gdy pracownik w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością B+R, zasadne jest wyodrębnienie tej części wynagrodzenia, świadczeń i składek od tych przychodów, które nie są związane z pracą w dziale innowacji.

Ulga B+R pozwala na odliczenie do 150 proc. wynagrodzeń pracowników, o ile dany podatnik prowadzi centrum badawczo-rozwojowe.

Numer interpretacji: 0111-KDIB1-3.4010.319.2020.2.APO

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA