fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Banki przekażą skarbówce informacje o kontach osób fizycznych

fotolia
Bank przekaże na żądanie fiskusa dane o koncie osoby fizycznej, wykorzystywanym do prowadzenia biznesu na czarno lub ukrywania dochodów z nieujawnionych źródeł.

Ministerstwo Finansów opublikowało w czwartek projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Przewiduje on rozszerzenie na osoby fizyczne kręgu podmiotów, o których bank jest obowiązany udzielać informacji na pisemne żądanie szefa KAS i naczelnika urzędu celno-skarbowego. Chodzi o postępowania w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe.

– Propozycja ma na celu wyposażenie organów KAS w narzędzia uszczelniające system i ograniczające szarą strefę – uzasadnia resort.

Projekt zakłada, że jeśli szef KAS, naczelnik urzędu celno- skarbowego lub naczelnik urzędu skarbowego będzie posiadał informacje o możliwości posługiwania się rachunkiem bankowym do prowadzenia nielegalnej działalności, wystąpi do instytucji finansowych o podanie danych o właścicielu tego rachunku. Bank będzie musiał udostępnić takie informacje, w tym m.in. imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail.

Jeśli dany podmiot nie zastosuje się do żądania, organ KAS będzie mógł nałożyć karę pieniężną do 10 tys. zł. Ma to być nowe narzędzie umożliwiające wyegzekwowanie obowiązków.

Projekt zakłada też doprecyzowanie przepisów o korzystaniu przez organy KAS z danych zgromadzonych w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych udostępnionych przez inne organy do wykonywania ustawowych zadań KAS. Przetwarzanie danych będzie dokonywane w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych (CRDP).

Inna zmiana zakłada rozszerzenie katalogu podmiotów oraz instytucji obowiązanych do udostępniania organom KAS dokumentów oraz informacji. Wymieniono tu m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polską Grupę Lotniczą, Polskie Linie Kolejowe S.A., Żeglugę Śródlądową, Krajowy Rejestr Karny. Zmiana będzie polegać na rozszerzeniu przedmiotowego zakresu pozyskiwanych danych m.in. poprzez dopisanie do katalogu informacji, które może zbierać KAS, także danych o zdarzeniach mających wpływ na powstanie lub wysokość niepodatkowych należności budżetowych.

Nowelizacja ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Część zmian ma obowiązywać od początku 2020 r.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA