fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Odmowa wydania interpretacji podatkowej: mniej pytań, więc i odmów mniej

123RF
W 2018 r. skarbówka nie zgodziła się na wydanie interpretacji w 1,4 tys. spraw. Przedsiębiorców dziwią powody.

Przedsiębiorcy już od kilku lat skarżą się, że coraz trudniej im planować biznes przy pomocy interpretacji podatkowych. Wystąpienie z wnioskiem nie gwarantuje bowiem, że skarbówka udzieli odpowiedzi. Ministerstwo Finansów przedstawiło najnowsze dane na ten temat. Tłumaczy, że liczba odmów systematycznie spada. Ze statystyk resortu wynika jednak, że z roku na rok zmniejsza się też liczba wniosków o interpretację.

W 2016 r. skarbówka wydała łącznie 2,8 tys. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania interpretacyjnego. To 8 proc. ogólnej liczby wniosków o interpretację. Wniosków tych złożono 34,8 tys. W 2017 r. wydano 1,8 tys. odmów na 29,6 tys. złożonych wniosków, co stanowi 6 proc.

„W 2018 r. utrzymała się tendencja spadkowa zarówno nominalnej, jak i procentowej liczby odmów wszczęcia postępowania interpretacyjnego" – napisał wiceminister finansów Tadeusz Kościński w odpowiedzi na interpelację poselską nr 32092.

W 2018 r. skarbówka wydała 1,4 tys. postanowień o odmowie wszczęcia postępowania interpretacyjnego na 27,8 tys. wniosków. To 5 proc. ogólnej liczby wniosków.

Błędy we wniosku

Resort wyjaśnia, z jakich przyczyn odsyła podatników z kwitkiem. „Odmowa wydania interpretacji indywidualnej wiązać się może z szeregiem przyczyn, które nierzadko wynikają z nieprecyzyjnego wypełnienia wniosku przez zainteresowanego" – czytamy.

Jako powody MF wymienia m.in: żądanie interpretacji stanu faktycznego, a nie wykładni przepisu prawa materialnego czy też żądanie przeprowadzenia postępowania dowodowego, tj. badania dokumentów. Inne przyczyny to m.in. wielowariantowość, abstrakcyjność i niezindywidualizowany charakter wniosku, czy wniosek dotyczący interpretacji wyłącznie lub w znacznej mierze przepisów niepodatkowych.

– W praktyce widoczne jest, że przedsiębiorcy coraz częściej rezygnują ze złożenia wniosku, gdyż obawiają się, że i tak nie otrzymają odpowiedzi. Zastanawiające są też podane przez resort finansów przyczyny odmów wydania interpretacji, zwłaszcza „żądanie interpretacji stanu faktycznego, a nie wykładni przepisu prawa materialnego". Pamiętajmy, że wniosek dotyczy wykładni przepisów podatkowych w konkretnym stanie faktycznym. Trudno się więc zgodzić z takim uzasadnieniem – mówi adwokat Arkadiusz Stępniewski.

Niestraszna klauzula

Ministerstwo Finansów zaprzecza natomiast, by interpretację trudniej było uzyskać w wyniku wprowadzenia w lipcu 2016 r. klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania.

„Odmowa wydania interpretacji ze względu na uzasadnione przypuszczenie unikania opodatkowania dotyczy marginesu wniosków rozpatrywanych przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – w granicach 2 proc." – informuje resort.

Wiceminister Kościński przypomniał też, że przepisy dotyczące klauzuli uregulowanej w ordynacji podatkowej nie mają zastosowania w sprawach dotyczących podatku VAT. Poinformował, że o ile w 2016 r. wydano 12,3 tys. interpretacji w zakresie VAT, to w 2018 r. było ich 13,3 tys.

– Niestety częstą praktyką są odmowy wydania interpretacji dotyczących stawki VAT, jeśli przedsiębiorca nie określi sam we wniosku kodu PKWiU. Tymczasem gdyby miał co do tego pewność, nie musiałby występować o interpretację. – mówi Stępniewski.

Opinia dla „rzeczpospolitej"

Krzysztof Koniewski , doradca podatkowy, partner w TLA Smoczyński Koniewski

Tendencja spadkowa może wynikać z faktu, iż mniej jest wniosków o wydanie interpretacji – aż o 20 proc. od 2016 r. Poza tym podatnicy – nauczeni negatywnymi doświadczeniami – rezygnują z pytania o najbardziej skomplikowane sprawy. Wnioski coraz częściej dotyczą ugruntowanych stanowisk i linii orzeczniczych, gdzie ryzyko odmowy jest mniejsze. Wątpliwości budzą też podane przez ministerstwo przyczyny odmów. Wbrew twierdzeniu MF podatnicy w składanych wnioskach nie żądają przeprowadzenia postępowania dowodowego. Przedstawiają określony stan faktyczny, do którego organ interpretacyjny powinien się odnieść, bez konieczności ustalania faktów. Wątpliwości budzi także przyczyna określona jako żądanie interpretacji stanu faktycznego, a nie wykładni przepisu prawa materialnego.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA