fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Skarbówka ma obowiązek dostosować treść interpretacji do orzecznictwa TSUE - wyrok NSA

AdobeStock
Gdy uprzednia wykładnia prawa krajowego jest sprzeczna z orzecznictwem TSUE, z urzędu można zmienić interpretację, nawet na niekorzyść podatnika.

Po ostatnim rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego rozgorzał spór o rolę i stosowanie dorobku Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) na gruncie polskiego prawa krajowego. Tymczasem orzecznictwo sądów administracyjnych nie pozostawia wątpliwości, że wyroki TSUE mogą pozytywnie przełożyć się na sytuację nie tylko podatników, ale także fiskusa. Przypomniał o tym niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.

Czytaj także:

Gminne wątpliwości

Sprawa dotyczyła rozliczenia VAT w samorządach. O rozwianie wątpliwości wystąpiła spółka komunalna, której gmina powierzyła zadanie własne w postaci zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom, ich wyłapywania oraz prowadzenia schroniska. We wniosku o interpretację spółka poprosiła o potwierdzenie, że w tym zakresie nie działa jako podatnik VAT. Fiskus – choć poprzez powołanie się na błędną podstawę prawną wydał interpretację negatywną – co do zasady potwierdził, że spółka wykonuje zadania własne gminy i wykonywanie tych czynności nie podlega przepisom ustawy o VAT.

Po pewnym czasie ta ocena diametralnie się zmieniła. Korzystając z przysługującego mu wówczas prawa, minister finansów postanowił zmienić wcześniejszą interpretację. Odwołując się do orzecznictwa unijnego, w tym m.in. wyroku TSUE z 29 października 2015 r. w sprawie C-174/14 Saudacor, uznał, że spółka nie stosuje uprawnień władzy publicznej, gdyż takiej możliwości nie dają obowiązujące przepisy prawa. W konsekwencji stwierdził, że czynności wykonywane przez spółkę na rzecz gminy stanowią odpłatne świadczenie usług w rozumieniu przepisów o VAT.

Spółka zaskarżyła zmodyfikowaną na jej niekorzyść interpretację, ale przegrała. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przypomniał, że minister finansów – obecnie szef Krajowej Administracji Skarbowej – może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub TSUE. A w ocenie WSA w uzasadnieniu zaskarżonej interpretacji organ przedstawił szczegółową argumentację, opartą głównie na orzecznictwie TSUE, która uzasadniała zmianę pierwotnego stanowiska.

To stanowisko potwierdził ostatecznie NSA. Zauważył, że w spornej sprawie minister uznał uprzednią interpretację za nieprawidłową. Wskazał bowiem, że analiza opodatkowania spółki wykonującej zadania przypisane organom władzy publicznej została przeprowadzona przez TSUE. Z jego orzecznictwa wynika zaś, że każda działalność o charakterze gospodarczym podlega co do zasady opodatkowaniu. Na zasadach ogólnych VAT podlega odpłatne świadczenie usług, w tym przez podmioty prawa publicznego.

Skutki dla wszystkich

Jak przypomniał w pisemnym uzasadnieniu sędzia NSA Janusz Zubrzycki, wykładnia jest dokonywana przez TSUE w postępowaniu o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Postępowanie to jest formą współpracy prawnej TSUE z sądem krajowym. Orzeczenia prejudycjalne wywołują skutek erga omnes i posiadają de facto charakter precedensowy.

Podpierając się swoim orzecznictwem, NSA nie miał najmniejszych wątpliwości, że także organy podatkowe powinny działać na podstawie prawa wspólnotowego, gdyż sądy są tylko jedną z kategorii organów krajowych mających obowiązek jego stosowania. Gdy zatem fiskus dostrzeże, że dokonana w uprzedniej interpretacji wykładnia prawa krajowego pozostaje w sprzeczności z orzecznictwem TSUE, ma obowiązek dostosować jej treść do prawidłowej wykładni wynikającej z wyroku unijnego.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I FSK 1803/18

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA