fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Fiskus oddaje korzyści przedsiębiorcom i twórcom

Fotolia
Firmy rodzinne rozliczą odziedziczony majątek, niektóre zawody odzyskują wyższe koszty. Skończą się też wątpliwości co do wkładów pieniężnych.

Fiskus naprawia swoje błędy – takie są wnioski z nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, która 19 lipca wchodzi w życie. Ma dotyczyć dochodów uzyskanych od 1 stycznia, podatnicy będą więc mogli odzyskać stracone korzyści.

Ze zmian ucieszą się zwłaszcza firmy posiadające odziedziczony bądź otrzymany w darowiźnie majątek. Od 1 stycznia zostały pozbawione prawa do rozliczania go w podatkowych kosztach. W „Rzeczpospolitej" już 30 października 2017 r. pisaliśmy, że uderzy to zwłaszcza w rodzinne przedsięwzięcia.

Prawo do amortyzacji

Nowe przepisy przywracają możliwość rozliczania otrzymanego bezpłatnie majątku. Wynika z nich, że spadkobiercy mogą rozliczać w kosztach odziedziczone środki trwałe, np. maszyny, samochody czy budynki (bądź wartości niematerialne i prawne). Podatkowym kosztem jest też majątek otrzymany w darowiźnie. Pod warunkiem jednak, że darczyńca dokonywał od niego odpisów amortyzacyjnych. Obdarowany będzie musiał przyjąć wartość określoną wcześniej przez darczyńcę i kontynuować amortyzację.

Co mają jednak zrobić przedsiębiorcy, którzy od 1 stycznia stosowali niekorzystne zasady, licząc zaliczki na PIT (zgodnie z przepisami i interpretacjami)? Jak pisaliśmy w „Rz" z 4 lipca, mogą rozliczyć wszystkie odpisy amortyzacyjne już obliczając zaliczki za czerwiec (płaconej do 20 lipca).

Preferencyjne koszty

Nowe przepisy wydłużają też listę twórców, którym przysługują 50 proc. koszty uzyskania przychodu (dzięki nim płacą niższy podatek). Do grona uprzywilejowanych dochodzą m.in. twórcy gier komputerowych, inżynierowie budowlani, niektórzy tłumacze, osoby zajmujące się działalnością konserwatorską, muzealniczą, naukową oraz prowadzoną na uczelni działalnością dydaktyczną.

Płatnicy, czyli firmy rozliczające ich przychody, mogą stosować korzystniejsze zasady już wyliczając zaliczki za czerwiec. Wyższe koszty za poprzednie miesiące twórca wykaże jednak dopiero w swoim zeznaniu rocznym, wtedy najprawdopodobniej będzie mu przysługiwała nadpłata.

Kolejna zmiana dotyczy przepisów o wkładach do spółek. Chodzi o wątpliwości związane z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT. Od 1 stycznia stanowił, że przychodem jest wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki (a w razie ich braku w innym dokumencie o podobnym charakterze). Do końca 2017 r. było jeszcze zastrzeżenie, że dotyczy to wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Minister finansów sam przyznał, że jego wykreślenie może prowadzić do wniosku, iż przychód powstaje u wnoszącego do spółki gotówkę. I wydał w tej sprawie interpretację ogólną. Zapewnił w niej, że wniesienie wkładu pieniężnego do spółki nie skutkuje powstaniem podatkowego przychodu.

Inne poprawki

Skarbówka postanowiła także poprawić kontrowersyjny przepis. Nowelizacja przywraca w art. 12 ust. 1 pkt 7 zastrzeżenie, że dotyczy on wyłącznie wkładów niepieniężnych. Jak czytamy w uzasadnieniu, ma to wyeliminować niepożądane interpretacje.

Zmienia się też przepis o dochodach uzyskiwanych ze zbycia akcji nabytych w tzw. programach motywacyjnych. Nowelizacja wskazuje, że preferencyjne zasady opodatkowania dotyczą również programów organizowanych przez spółki, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (w tym Polski) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W nowelizacji są też przepisy o podatku od posiadanych przez przedsiębiorców nieruchomości (szerzej pisaliśmy o nich w „Rzeczpospolitej" z 21 czerwca).

Artur Cmoch doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii GWW

Opisywana nowelizacja naprawia błędy popełnione przy noworocznej zmianie przepisów. Dobrze, że ustawodawca się zreflektował i przywrócił korzystne zasady rozliczenia. Przy tej okazji należałoby jednak zaapelować o większą rozwagę we wprowadzaniu regulacji mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Okazało się bowiem, że przepisy o otrzymanym bezpłatnie majątku oraz o kosztach dla twórców, zmieniane pod hasłem walki z zaniżaniem zobowiązań podatkowych, należy od razu poprawiać. I to z mocą wsteczną. Pokazuje to, że nasza technika legislacyjna ciągle pozostawia wiele do życzenia.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA