fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Postępowanie podatkowe: Gdy urząd skarbowy zmienia procedurę, pełnomocnictwo jest ważne

www.sxc.hu
Pełnomocnictwo udzielone w trakcie czynności sprawdzających jest też ważne w postępowaniu podatkowym, które dotyczy tego samego zagadnienia.

Naczelnik urzędu skarbowego nie powinien wzywać adwokata do doręczenia w toku postępowania podatkowego pełnomocnictwa, jeśli prawnik przedstawił takie wcześniej w innej procedurze, a sprawa dotyczy tego samego zagadnienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w niedawnym wyroku podkreślił, że ważne jest nawet pełnomocnictwo udzielone po dacie nadania przez prawnika pisma w imieniu podatnika.

Sprawa dotyczyła sporu o prawo do skorzystania z ulgi podatkowej na własne cele mieszkaniowe. Urząd skarbowy w mniej sformalizowanych w stosunku do innych postępowań tzw. czynnościach sprawdzających wzywał do złożenia deklaracji PIT, w której podatnik wykazałby przychody ze sprzedaży nieruchomości. Chciał też, by udowodnił, iż przychody z tej transakcji przeznaczył na własne cele mieszkaniowe.

W odpowiedzi na jedno z tych wezwań do urzędu trafiło pełnomocnictwo dla adwokata do sprawy toczącej się przed naczelnikiem urzędu i dalszymi instancjami. W piśmie powołana była sygnatura zamieszczona na wezwaniu.

Naczelnik wszczął postępowanie w sprawie wymiaru podatku za sporny rok i określił wysokość zobowiązania.

Pod odwołaniem od tej decyzji podpisał się adwokat, zaznaczając, że pełnomocnictwo jest już w aktach sprawy. Naczelnik wezwał go jednak do uzupełnienia braków formalnych, tj. złożenia pełnomocnictwa.

Prawnik dostarczył taki dokument, ale podpisany przez podatnika 22 września. Tymczasem prawnik odwołał się od decyzji 22 lipca, czyli dwa miesiące przed datą widniejącą na pełnomocnictwie. Naczelnik uznał więc, że adwokat nie był umocowany do złożenia odwołania.

Sąd w Gliwicach uchylił to postanowienie, stwierdzając, że naczelnik nie miał podstaw do uznania, że przeprowadzone przez niego czynności sprawdzające i późniejsze postępowanie podatkowe dotyczące tego samego zagadnienia są oddzielnymi sprawami i wymagają oddzielnego pełnomocnictwa.

Na marginesie sąd stwierdził, że nawet gdyby tak było, to brak pełnomocnictwa można naprawić w trybie uzupełnienia braków formalnych i jeśli dokona się tego w terminie, nie ma znaczenia, z jakiego dnia będzie pochodziło umocowanie. —maj

sygnatura akt: I SA/Gl 134/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA