fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

NSA o skuteczności doręczenia, gdy przesyłkę na poczcie odbierze dorosły domownik podatnika

Adobe Stock
Wydanie dorosłemu domownikowi przesyłki od fiskusa w placówce pocztowej to skuteczne jej doręczenie.

W poniedziałek poszerzony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego oddalił skargę kasacyjną podatnika, który kwestionował skuteczność doręczenia pisma od fiskusa. Sąd uznał – choć niejednomyślnie – że przesyłka od skarbówki jest skutecznie doręczona adresatowi także wtedy, gdy z poczty odbierze ją dorosły domownik.

Czytaj też:

Zamieszanie z pismem

Wszystko zaczęło się od postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie sprowadzenia do Polski dwóch luksusowych aut oraz rzeczy osobistych objętych tzw. procedurą dopuszczenia do obrotu. A konkretnie, czy zostało ono skutecznie doręczone podatnikowi.

Fiskus uznał, że tak. Postanowienie zostało wysłane pocztą pod wskazany przez podatnika w zgłoszeniu celnym adres. Listonosz nie zastał nikogo w domu, więc do skrzynki wrzucił awizo. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynikało jednak, że pismo odebrał na poczcie ojciec podatnika zameldowany pod tym adresem i jako pełnoletni domownik podjął się oddania go adresatowi.

Urzędnicy uznali, że pismo zostało doręczone skutecznie. Co w późniejszym czasie zaowocowało wydaniem trzech osobnych decyzji. Zostały one wysłane na ten sam adres, a fiskus uznał, że skutecznie je doręczono w sposób zastępczy, tj. po upływie określonego czasu. Podatnik zaczął kwestionować skuteczność doręczeń, zwłaszcza pierwszego pisma wydanego na poczcie ojcu. Podkreślał, że nie ma możliwości, by dorosły domownik skutecznie za podatnika odebrał list z poczty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę podatnika. Gdy sprawa trafiła na wokandę NSA, nie wydawała się już tak prosta. NSA powziął poważne wątpliwości, czy w świetle ordynacji podatkowej odebranie pisma w placówce pocztowej przez pełnoletniego domownika wywołało skutek doręczenia dla strony. W pytaniu do poszerzonego składu zastrzeżono co prawda, że chodzi o brzmienie przepisów z 2011 r., jednak odpowiedź na nie jest aktualna, bo mimo nowelizacji obecna regulacja – z minimalnymi modyfikacjami – w spornym zakresie jest podobna.

NSA odmówił podjęcia uchwały. Uznał, że sprawę powinien załatwić wyrokiem, choć o wyższej randze, bo podjętym w poszerzonym, siedmioosobowym składzie. Ostatecznie zaś szala zwycięstwa przechyliła się na stronę fiskusa.

Dwie ustawy

Co do meritum NSA uznał, że odebranie przesyłki od fiskusa przez dorosłego domownika na poczcie było równoznaczne z jej doręczeniem adresatowi. W ocenie sądu w spornym przypadku przepisów podatkowych nie można interpretować w oderwaniu od prawa pocztowego. I choć placówka pocztowa stosuje prawo pocztowe, to w doręczeniach korespondencji od skarbówki nie może pomijać procedury podatkowej. Jak podkreślił NSA, sporny w sprawie art. 149 ordynacji podatkowej mówi o doręczeniu w razie nieobecności adresata w mieszkaniu (dziś miejscu zamieszkania). Nie oznacza to jednak, że chodzi o doręczenie przesyłki tylko w mieszkaniu. Inaczej mówiąc, nie można przyjąć, że dorosłemu domownikowi przesyłkę od fiskusa można wydać tylko w mieszkaniu.

Jak tłumaczył sędzia NSA Ryszard Pęk, za taką wykładnią przemawia też porównanie z innymi procedurami. Regulacje dotyczące doręczeń w postępowaniu przed sądami powszechnymi wyraźnie zastrzegają, że na poczcie przesyłkę z sądu można wydać tylko do rąk adresata. Tymczasem w kodeksie postępowania administracyjnego czy ordynacji podatkowej takiego zastrzeżenia nie ma. A skoro w 2011 r. i obecnie (z małymi różnicami) prawo pocztowe pozwala wydać przesyłkę rejestrowaną pełnoletniemu domownikowi, który mieszka z adresatem, to nie można tego pominąć w interpretacji spornej normy. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I FSK 486/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA