fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak rozliczyć podatek od nieruchomości

Fotorzepa, Marta Bogacz
Budowa lub zakup nowego obiektu budowlanego dla firmy oznacza, że dopiero od 1 stycznia następnego roku po zakończeniu budowy lub nabyciu trzeba się będzie rozliczać z daniny z urzędem gminy.

Zasady dotyczące podatku od nieruchomości reguluje ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 716, dalej: u.p.o.l.). Określa ona także maksymalne stawki podatku, których wymiar w każdej gminie ustala ostatecznie rada gminy. Organem wydającym decyzje podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości jest prezydent miasta, burmistrz lub wójt.

Gdy mamy do czynienia z nowo wybudowanymi obiektami, przedmiotem opodatkowania mogą być budynki oraz budowle >patrz ramka.

Ustawowe wakacje

Dla obu grup podatników – osób fizycznych i przedsiębiorców - u.p.o.l. przewiduje szczególną korzyść w przypadku budowy lub zakupu nowego obiektu budowlanego. Artykuł 6 ust. 2 u.p.o.l. przewiduje specyficzny moment powstania obowiązku podatkowego dla sytuacji, w których obowiązek ten jest uzależniony od istnienia budynku lub budowli. W takiej sytuacji moment powstania obowiązku podatkowego przypada na 1 stycznia roku następującego po roku, w którym bud...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA