Postępowanie podatkowe

Raportowanie informacji o uzgodnieniach transgranicznych

Adobe Stock
Doradcy podatkowi, radcy prawni i pracownicy instytucji finansowych, którzy zajmują się wdrażaniem uzgodnień transgranicznych, będą musieli raportować o takich uzgodnieniach. Pierwszy obowiązek przekazania informacji dotyczy uzgodnień wprowadzanych od 25 czerwca 2018 r.

Uzgodnienia transgraniczne to schematy o charakterze transgranicznym, które posiadają cechę wskazującą na potencjalne zagrożenie unikania opodatkowania (schematy optymalizacyjne/schematy podatkowe) - wyjaśnia Ministerstwo Finansów. Instytucja ta została zdefiniowana w art. 3 w dodawanym pkt 18 i następnych w dyrektywie Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (dalej: dyrektywa). Dyrektywa opublikowana 5 czerwca 2018 r. nakłada na państwa członkowskie obowiązek implementowania jej postanowień do 31 grudnia 2019 r.

Dyrektywa przewiduje obowiązek raportowania uzgodnień transgranicznych, m.in. w przypadku których dokonano pierwszej czynności służącej ich wdrożeniu w okresie między dniem wejścia w życie dyrektywy, tj. 25 czerwcem 2018 r., a datą rozpoczęcia jej stosowania, tj. 1 lipca 2020 r. W praktyce obowiązek przekazywania informacji o uzgodnieniach transgranicznych spoczywał będzie przede wszystkim na pośrednikach (ang. intermediary) – takich jak doradcy podatkowi, adwokaci, radcy prawni, pracownicy instytucji finansowych – którzy opracowują, wprowadzają do obrotu, organizują, udostępniają lub udzielają wsparcia we wdrożeniu tych uzgodnień. W określonych przypadkach obowiązek przekazywania informacji będzie dotyczyć podatników korzystających ze schematów.

Jak informuje Ministerstwo Finansów,  trwają prace nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego przepisów wprowadzających obowiązek raportowania schematów podatkowych (Mandatory Disclosure Rules), w tym przepisów wprowadzających postanowienia dyrektywy.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL