fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Żona odpowie za zaległości podatkowe męża

www.sxc.hu
Odpowiedzialność za niezapłacone podatki osób fizycznych rozciąga się również na majątek wspólny osób pozostających w związku małżeńskim. Ponadto, w niektórych przypadkach, za nieuiszczony podatek odpowiadać może także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub były małżonek.

Na wstępie należy wyraźnie rozróżnić odpowiedzialność majątkową małżonka od jego odpowiedzialności za zaległości podatkowe jako osoby trzeciej. Zgodnie z ordynacją podatkową (dalej: o.p.), odpowiedzialność majątkowa podatnika pozostającego w związku małżeńskim, obejmuje zarówno jego majątek osobisty, jak i majątek wspólny małżonków.

Tym samym, w sytuacji powstania zaległości podatkowej u jednego z małżonków, organ podatkowy jest uprawniony do jej egzekucji z ich majątku wspólnego. Odpowiedzialność z majątku wspólnego jest nieograniczona, organy podatkowe mogą prowadzić egzekucję z całości tego majątku, bez względu na udział we współwłasności drugiego z małżonków.

Z majątku osobistego...

Jeżeli jednak egzekucja z tego majątku okaże się w całości lub części bezskuteczna, to w niektórych przypadkach fiskus może wydać decyzję o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej – małżonka podatnika. Zgodnie z art. 111 o.p. członek rodzi...

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA