fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Czy firmy mogą wnioskować o interpretacje podatkowe w sprawach dotyczących schematów podatkowych - wyrok WSA

AdobeStock
Firmy mają prawo występować o interpretacje podatkowe w sprawach przepisów dotyczących informacji o schematach podatkowych – uznał WSA.

Od początku przepisy wprowadzające obowiązki raportowania schematów podatkowych, tzw. MDR, budzą postrach zwłaszcza wśród podatników i doradzających im profesjonalistów. Lęk i niepewność potęguje głównie to, że – mimo obszernych oficjalnych objaśnień – nadal wiele kwestii pozostaje bez odpowiedzi, a za złamanie zasad grożą poważne sankcje. Trudno się więc dziwić, że firmy sięgają po wnioski o indywidualne interpretacje, ale jeszcze trudniej zrozumieć, że fiskus nie chce ich wydawać.

Jest szansa, że urzędnicy będą musieli zmienić podejście. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uznał niedawno, że fiskus nie ma podstaw do odmawiania wydania interpretacji, gdy podatnik pyta go o MDR.

Poważne wątpliwości

Sprawa dotyczyła spółki z o.o., która w lipcu 2019 r. złożyła wniosek o wydanie interpretacji przepisów ordynacji podatkowej. Oczekiwała od fiskusa oceny, czy w związku z zaangażowaniem osób związanych z nią stosunkiem pracy, m.in. księgowego i dyrektora finansowego, we wdrażanie schematu podatkowego będzie zobowiązana do poinformowania ich pisemnie o jego numerze zgodnie z art. 86d § 1 ordynacji podatkowej.

We wrześniu urzędnicy odmówili wszczęcia postępowania. Uznali, że przepisy dotyczące informacji o schematach podatkowych (rozdział 11a działu III ordynacji podatkowej) w ogóle nie mogą być objęte wnioskiem o udzielenie interpretacji.

Spółka złożyła zażalenie na odmowę, ale nic to nie dało. Fiskus podtrzymał swoje kategoryczne stanowisko o niedopuszczalności urzędowej wykładni przepisów dotyczących informacji o schematach podatkowych. Podkreślił, że przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej mogą być tylko przepisy materialnego prawa podatkowego, odnoszące się wprost do zobowiązania podatkowego, rozumiane jako samoobliczanie podatku.

Spółka zaskarżyła odmowę i w pierwszej instancji wygrała. Gorzowski WSA uznał, że postanowienia fiskusa w obu instancjach naruszały prawo. Urzędnicy bowiem błędnie uznali, że sporne normy regulujące obowiązki informowania o schematach podatkowych nie stanowią przepisów prawa podatkowego podlegających urzędowej wykładni w drodze interpretacji indywidualnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się, że interpretacji podlegają wyłącznie przepisy materialnoprawne, a nie postępowania podatkowego. Uznał jednak, że normy wynikające z przepisów określających obowiązki raportowania o schematach podatkowych, również o obowiązku informowania wspomagającego o numerze schematu podatkowego, mają charakter materialnoprawny. Jego zdaniem przemawia za tym kilka argumentów, m.in. to, że sama treść obowiązków dotyczących MDR posiada cechy materialnoprawne. Przepisy te określają autonomiczne instytucje prawne o specyficznych cechach, których wystąpienie aktualizuje określone obowiązki.

Jak zauważył sąd, przepis, którego interpretacji żądała skarżąca, stanowi wprost o obowiązku nakładanym przez ustawę podatkową, wynika wprost z prawa i nie zależy od żądania organu podatkowego. Czynności narzucane w jego ramach nie są czynnościami podejmowanymi w ramach postępowania podatkowego.

Surowe sankcje

Ponadto, jak tłumaczył sąd, niewywiązywanie się z obowiązku nałożonego przez ustawę jest objęte sankcją karną, a nie rygorem procesowym bądź karą porządkową, co następuje w razie naruszenia obowiązków procesowych.

Sąd zgodził się także ze spółką, że wydana interpretacja pełniłaby dla niej funkcję ochronną. W konsekwencji, wbrew stanowisku fiskusa, uznał, że podatnicy mogą pytać o przepisy rozdziału 11a działu III ordynacji podatkowej, czyli MDR. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Go 61/20

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Rafał Kowalski, partner w dziale doradztwa podatkowego BDO

Można oczekiwać, że rynek z uznaniem przyjmie ten wyrok. Przepisy o schematach podatkowych są niejasne, a odpowiedzialność związana z ich złamaniem ogromna. Administracja skarbowa, odpowiedzialna wcześniej za przygotowanie niedoskonałej legislacji, uchyla się teraz od jej urzędowej wykładni, powołując się na względy proceduralne. Ryzyko związane ze stosowaniem nieczytelnej legislacji zostaje więc przerzucone na podatników. Korzystny dla podatnika wyrok to wyraz odpowiedzialności sądu za sprawiedliwy rozkład konsekwencji i ryzyk związanych z niejasną legislacją. Samo pytanie, które zadał podatnik, jest bardzo istotne. Nakład administracji związany z raportowaniem schematów wydaje się nadmierny. Podatnik, który nie uchyla się od obowiązków, ma prawo uzyskać informację, czy pewne czynności o charakterze czysto wewnątrzorganizacyjnym są niezbędne.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA