fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Restrukturyzacja musi mieć uzasadnienie ekonomiczno-biznesowe

123RF
Pierwszy podatnik doczekał się rozpatrzenia jego wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej. Minister rozwoju i finansów stwierdził, że do zaprezentowanego stanu faktycznego ma zastosowanie ogólna klauzula o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania.
Dokument ten (wydany 12 kwietnia br., sygn. 145058/K) – będący bolesnym doświadczeniem dla wnioskodawcy – jest jednocześnie niezwykle cennym kompendium wiedzy dla podatników mających w planach przeprowadzenie transakcji restrukturyzacyjnych, których jednym z efektów może być osiągnięcie korzyści podatkowej.
Minister rozwoju i finansów, uzasadniając swoje stawisko w rozpatrywanej sprawie, wskazał pośrednio jakie elementy powinno posiadać – wskazywane powszechnie jako element niezbędny teraźniejszego planowania podatkowego - uzasadnienie biznesowo-ekonomiczne przeprowadzanej transakcji restrukturyzacyjnej.

Pisemne analizy i raporty

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że podatnik przeprowadzający czynności restrukturyzacyjne powinien posiadać analizy ekonomiczne, uzasadnienie biznesowe i raporty opłacalności w formie pisemnej. O przedłożenie właśnie takich dokumentów został poproszony wnioskodawca w związku z rozpatrywanym wnioskiem. Co ważne, przedmiotowe analizy ekonomiczne powinny być sporządzone przed dniem podjęcia decyzji o kierunkach działań planowanych czynności. Dokumentacja powinna również obejmować raporty i opracowania podsumowujące koszty przeprowadzenia operacji restrukturyzacyjnej.

Wycena potencjalnych korzyści

Dokumentacja powinna uwzględniać – oczywiście, jeżeli to jest możliwe – wycenę potencjalnych korzyści ekonomicznych, jakie może przynieść przeprowadzenie transakcji w planowany sposób. Należy jednak uważać, aby wyliczone potencjalne korzyści ekonomiczne nie były nieproporcjonalnie niższe od korzyści podatkowej związanej z implementacją rozwiązania restrukturyzacyjnego.

Odpowiednie sformułowanie celu transakcji

Cel restrukturyzacji przedstawiony w zebranej dokumentacji nie powinien prowadzić do wniosku, że czynności zrealizowane przez podatnika miały na celu umiejętne – chociaż zgodne z prawem – obejście przepisów prawa (nie tylko prawa podatkowego). Cele jakie wyznacza sobie podatnik przeprowadzający transakcję restrukturyzacyjną powinny mieć raczej charakter bardziej strategiczny, odnoszący się do istoty funkcjonowania przedsiębiorstwa lub przyszłych planów inwestycyjnych podatnika.

Uważna selekcja dokumentów

Bardzo ważnym aspektem przygotowywania dokumentacji jest odpowiednia selekcja materiałów stanowiących swego rodzaju plik obronny restrukturyzacji (defense file). Nawet jeśli podatnik występował o opinie doradcy podatkowego dotyczącą skutków podatkowych planowanej restrukturyzacji, to niekoniecznie taka opinia musi być uwzględniania w dokumentacji gromadzonej na potrzeby postępowania klauzulowego. Wszelkie wzmianki o potencjalnych oszczędnościach podatkowych przy realizacji poszczególnych kroków restrukturyzacyjnych mogą działać na niekorzyść podatnika.
Pierwsza odmowa o wydanie opinii zabezpieczającej nie przynosi wielu niespodzianek w zakresie oczekiwań co do charakteru dokumentacji uzasadniającej przeprowadzenie transakcji restrukturyzacyjnej. W zasadzie w całości pokrywa się ona z rekomendacjami zdecydowanej większość doradców podatkowych prezentowanymi od samego początku wejścia w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Należy powiedzieć wprost, że obecnie przeprowadzenie choćby najmniejszej czynności restrukturyzacyjnej wymaga już od samego początku znacznie większego zaangażowania podatnika w dokumentowanie przeprowadzanych czynności i przesłanek decydujących o wykonywaniu konkretnych kroków restrukturyzacyjnych.
Autor jest doradcą podatkowym w Kancelarii Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.
podstawa prawna: art. 119a-119f, 119w -119y ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 201 ze zm.)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA