fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

VAT w budowlance: jak określić datę wykonania usługi budowlanej

123RF
Za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy przyjąć chwilę jej faktycznego wykonania, tj. gdy wykonawca zgłasza ją do odbioru.

Dobra wiadomość dla branży budowlanej. Minister finansów wydał interpretację ogólną, która pozwoli na uporządkowanie jej rozliczeń VAT.

Konkretnie chodzi o problematyczny od 1 stycznia 2014 r. tzw. moment powstania obowiązku podatkowego. W związku z nowelizacją ustawy o VAT ustawodawca zasadniczo zmienił zasady jego ustalania dla branży budowlanej. Wcześniej obowiązek podatkowy powstawał z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Po zmianie fiskus upierał się, że dla powstania tego obowiązku nie ma już znaczenia odbiór prac przez inwestora.

Resort finansów dostrzegł problemy, z jakimi borykała się branża. W interpretacji ogólnej – po analizie orzecznictwa krajowego i unijnego – kompleksowo wypowiedział się co do momentu powstania obowiązku podatkowego.

Według Ministerstwa Finansów za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy przyjąć datę jej faktycznego wykonania. Chodzi o dzień, w którym – w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części – wykonawca zgłasza ją do odbioru. To znaczy, kiedy w opinii wykonawcy usługi lub ich część są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę.

W ocenie resortu, gdy usługa jest oddawana w całości, za moment jej wykonania należy uznać dzień, w którym doszło do faktycznego wykonania prac i wykonawca zgłosił ją nabywcy do odbioru.

Gdy usługa będzie przyjmowana częściowo, tj. umowa będzie przewidywała cykliczne zapłaty po wykonaniu części usługi, za moment jej wykonania będzie uznany dzień, gdy wykonawca faktycznie wykonał część określonej umową usługi (doszło do faktycznego zakończenia części prac) i zgłosił ją do odbioru.

Ministerstwo Finansów odniosło się też do sformułowania „określono zapłatę" z art. 19a ust. 2 ustawy o VAT. W jego ocenie nie oznacza to, że kwota ta musi być znana (określona) z góry, przed wykonaniem usługi.

Mariusz Korzeb, ekspert Pracodawców RP, zauważa, że w świetle interpretacji podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego wciąż nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego. Niemniej w jego ocenie wykładnia dokonana przez MF powinna wyeliminować problem, kiedy to wykonawca robót zobowiązany był do zapłaty podatku, chociaż nie otrzymał zapłaty od inwestora.

numer interpretacji: PT3.8 101.41.2015. AEW.2016.AMT. 141

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA