fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Interpretacja może dotyczyć przepisów o MDR

Księgowy
Księgowy
Adobe Stock
NSA rozstrzygnął, że raportowanie schematów podatkowych jest objęte zakresem postępowania interpretacyjnego.

Przepisy działu III rozdziału 11a ordynacji podatkowej nie mają jednolitego charakteru. Jest to niejednorodny zbiór norm prawnych, wśród których można wskazać zarówno przepisy materialne, jak i procesowe, w tym takie, które objęte są katalogiem wyłączeń z art. 14b § 2a ordynacji podatkowej, w szczególności „regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych" (vide np. art. 86h i nast. ordynacji podatkowej). Niemniej w zakresie objętym pytaniem interpretacyjnym spółki, tj. zwłaszcza w odniesieniu do obowiązku złożenia informacji o schemacie podatkowym, przepisy te należy uznać za regulacje materialnoprawne, podlegające interpretacji przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 stycznia 2021 r. (I FSK 1703/20).

Postanowienie o odmowie

Komentowany wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym: spółka z branży chemicznej (dalej: spółka) wystąpiła do dyrektora Krajowej Info...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA