fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Polak za granicą

Nowe przepisy dotyczące wiz na Ukrainę

Fotolia.com
17 kwietnia 2017 r. na Ukrainie weszła w życie ustawa rządowa o nowych przepisach dotyczących wjazdu cudzoziemców oraz obywateli nieposiadających żadnego obywatelstwa na terytorium Ukrainy. Co do zasady, obywatele państw UE, USA, Kanady i innych krajów nadal posiadają prawo do wjazdu bez wizy na okres 90 dni w ciągu 180 dni. Jednak od cudzoziemców, którzy mają być zatrudnieni na Ukrainie, niezależnie od ich obywatelstwa, wymaga się wizy długoterminowej w celu ubiegania się o pozwolenie na pobyt czasowy (które będzie oparte na zezwoleniu na pracę na Ukrainie).

Wraz z nowymi przepisami uproszczono procedurę uzyskiwania wiz ukraińskich. Przede wszystkim wprowadzono elektroniczną wizę turystyczną lub dla wyjazdów służbowych na Ukrainę. Zgłoszenie i wydanie dla jednorazowych wjazdów może być dokonane online przez Internet lub przy użyciu środka telekomunikacyjnego.

Wiza długoterminowa "typu D", wykorzystywana głównie do celów zatrudnienia na Ukrainie, zwiększa dopuszczalny okres trwania podróży do 90 zamiast 45 dni. Wizę można otrzymać jako wizę wielokrotnego wjazdu, gdzie zgodnie z decyzją władz, wskazane zostaną czas pobytu oraz liczba wjazdów.

Pisemne potwierdzenie posiadania wystarczających środków finansowych na planowany pobyt na Ukrainie jest obowiązkowym dokumentem niezbędnym do składania wniosków o wszystkie typy wiz, niezależnie od czasu oraz celu podróży. Ponadto, możliwe jest ustalenie daty i godziny osobistej rozmowy za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, która jest niezbędna podczas procedury ubiegania się o wizę. Rozmowę można przeprowadzić online, jeśli istnieje możliwość wizualnej identyfikacji rozmówcy. Po przeglądzie wniosku wizowego oryginalny dokument paszportowy można przesłać za pośrednictwem usługi kurierskiej (na koszt własny wnioskodawcy).

Zgodnie z ogólną zasadą, opłata za wizę wynosi 65 USD. Wiza "express" będzie kosztować dwukrotnie więcej. Jednak dokładna kwota zależy od odpowiednich traktatów dwustronnych z Ukrainą. W niektórych krajach nie będą pobierane żadne opłaty, podczas gdy w innych będą one wymagane.

Czas rozpatrywania wniosku wizowego został skrócony do 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia rejestracji. Wizę "express" można uzyskać w ciągu 5 dni roboczych od daty rejestracji. W pewnych warunkach (np. przy braku wymaganych dokumentów lub wymaganiu innych dodatkowych dokumentów) uzyskanie wizy może trwać do 30 dni.

Polscy pracodawcy wysyłający swoich pracowników na Ukrainę powinni zwrócić uwagę na nowe regulacje dotyczące wydawania wiz ukraińskich. Obecnie możliwe będzie umówienie rozmowy z konsulem niezbędnej do uzyskania wizy za pośrednictwem strony internetowej ukraińskiego MSZ. Co ciekawe, rozmowę tę można przeprowadzić w trybie online, o ile zapewniona będzie możliwość wizualnej identyfikacji rozmówcy. Stanowić to może spore udogodnienie, szczególnie dla osób spoza miejscowości, w których znajdują się ukraińskie konsulaty. Nowe regulacje należy przyjąć z zadowoleniem, gdyż przyczynią się one do zacieśniania stosunków gospodarczych i wzrostu przepływu pracowników pomiędzy Polską a Ukrainą – podsumowuje Krystian Stanasiuk, LL.M., radca prawny, partner w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie.

Krystian Stanasiuk, LL.M., radca prawny, partner w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie,

Olga Tauzhnianska, Associate w Kancelarii Taylor Wessing w Kijowie

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA