fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Podatek od nieruchomości: jeden budynek, dwie budowle

123RF
Właściciel linii produkcyjnej wewnątrz hali fabrycznej zaliczanej do budowli płaci dwa podatki od nieruchomości: od linii i od hali.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 7 października 2016 r. uznał, że wydana przez prezydenta Sosnowca indywidualna interpretacja podatkowa odmawiająca zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli znajdującej się wewnątrz budynku jest prawidłowa.

Vitkovice Milmet SA wystąpiła do prezydenta Sosnowca o indywidualną interpretację dotyczącą podatku od nieruchomości. Wskazała, że jest właścicielem nowo wybudowanej hali fabrycznej.

W niej została zainstalowana linia produkcyjna składająca się z maszyn, które ze względów technologicznych posiadają własne fundamenty.

Spółka pytała, czy od budowli zainstalowanych wewnątrz budynku musi płacić odrębny podatek od nieruchomości.

Jej zdaniem ze względu na obecną konstrukcję przepisów prawa podatkowego znajdujące się wewnątrz budynku budowle nie mogą być samodzielnym i odrębnym od budynku przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Innymi słowy, spółka powinna płacić gminie wyłącznie podatek liczony od powierzchni użytkowej hali fabrycznej.

Z tym stanowiskiem nie zgodził się prezydent Sosnowca. Wskazał, że w opisanej we wniosku sytuacji spółka powinna płacić dwa podatki: pierwszy od budynku fabrycznego, drugi od znajdujących się w nim budowli.

Stanowisko to potwierdziły sądy administracyjne. Najpierw WSA w Gliwicach (wyrok z 7 kwietnia 2014 r., sygn. I SA/Gl 58/14), a następnie NSA, do którego spółka złożyła kasację.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że skoro sama spółka przyznała, że linia technologiczna jest budowlą, a w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych brak przepisu zwalniającego z podatku od nieruchomości budowle znajdujące się wewnątrz budynku, to spółka musi zapłacić dwie daniny. Pierwszą od budynku, wyliczoną według jego powierzchni użytkowej, oraz drugą w wysokości 2 proc. wartości zainstalowanej w nim linii technologicznej (budowli).

sygnatura akt: II FSK 2532/14

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA