fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Od spadku wkładu lokatorskiego nie ma podatku dochodowego

www.sxc.hu
Spółdzielnie mieszkaniowe masowo wystawiają PIT-8c spadkobiercom, którzy dziedziczą wkład lokatorski. Fiskus ostrzega, że taka praktyka jest niezgodna z przepisami.

Pani Alicja z Warszawy została jedyną spadkobierczynią po śmierci swojego brata. Głównym składnikiem spadku był wkład lokatorski odpowiadający wartości rynkowej lokalu lokatorskiego. Z tego tytułu spółdzielnia mieszkaniowa wypłaciła pani Alicji 64 tys. zł. Jednocześnie wystawiła jej informację o dochodach PIT-8c, w której został ujęty zwrot wkładu. Spółdzielnia poinformowała kobietę, że na tej podstawie powinna zapłacić 11,5 tys. zł podatku dochodowego, według stawki 18 proc. Innego zdania są eksperci.

– Spółdzielnia postąpiła nieprawidłowo. Skoro kwota zwróconego wkładu lokatorskiego jest przedmiotem spadku, to podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W takiej sytuacji nie podlega już PIT. Co więcej, spadek w ramach najbliższej rodziny może być w ogóle zwolniony z podatku – mówi prawnik Marcin Malinowski.

Takie stanowisko potwierdzają organy podatkowe, czego przykładem jest najnowsza interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach (IBPB-2-1/4511-158/15/MK). Sprawa dotyczyła kobiety, która w ramach zwrotu wkładu mieszkaniowego otrzymała 72,5 tys. zł. Kwota ta została ujęta w PIT-8c.

Dyrektor IS przypomniał, że zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Po wygaśnięciu tego prawa spółdzielnia wypłaca jednak osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. W momencie śmierci głównego najemcy to spadkobiercy nabywają roszczenie o wypłatę wartości rynkowej lokalu. Przechodzi ono na spadkobierców jako składnik masy spadkowej.

Dyrektor IS zaznaczył jednocześnie, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Z kolei na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 o podatku od spadków i darowizn podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych.

– Oznacza to, że kwota zwrotu wkładu mieszkaniowego nabytego w drodze spadku nie podlega opodatkowaniu PIT – napisał dyrektor Izby.

Inną praktykę stosują jednak spółdzielnie mieszkaniowe. Jedna z nich wystąpiła o interpretację (IBPB-2-1/4511-22/15/BJ), opisując, że wartość zwróconego spadkobiercom wkładu mieszkaniowego w wysokości wartości rynkowej lokalu uznaje za występujący po ich stronie przychód z innych źródeł. W związku z tym wystawia im PIT-8c.

Fiskus orzekł jednak, że praktyka przyjęta przez spółdzielnię jest nieprawidłowa, gdyż do kwoty zwrotu wkładu mieszkaniowego nie mają zastosowania przepisy ustawy o PIT. Oznacza to, że na spółdzielni nie ciążą obowiązki płatnika, więc nie powinna wystawiać spadkobiercom z tego tytułu informacji PIT-8c.

– Jeśli spółdzielnia nieprawidłowo wystawiła PIT-8c, to podatnik nie powinien go uwzględniać. Musi natomiast zapłacić podatek od spadków i darowizn. Jeśli zaś do nabycia spadku dochodzi w ramach najbliższej rodziny, spadkobierca powinien złożyć do urzędu skarbowego druk SD-Z2, co jest warunkiem uzyskania zwolnienia z podatku – mówi Marcin Malinowski.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA