fbTrack

Podatki

PIT: pieniądze za ogródek wpisujemy do zeznania

Adobe Stock
Kwota otrzymana od dewelopera, w ramach rękojmi za wady, bo nie wywiązał się z umowy, to przychód inwestora.

Pieniądze wypłacone na podstawie przepisów o rękojmi za wady w sprzedanych rzeczach nie są zwolnionym z podatku odszkodowaniem. Takie wnioski można wyciągnąć z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystąpiła o nią kobieta, która zainwestowała w nowe mieszkanie z ogródkiem. Po wybudowaniu lokalu i obliczeniach powykonawczych stwierdziła, że powierzchnia działki jest niezgodna z umową, bo okazała się mniejsza niż powinna. Kobieta podpisała z deweloperem porozumienie, w którym zobowiązał się do zwrotu części wpłaconych mu pieniędzy. Ustalona kwota wpłynęła na rachunek kobiety, następnie dostała od dewelopera informację PIT-8C. Wpisano w niej, że otrzymała odszkodowanie. We wniosku o interpretację kobieta dodała jeszcze, że przelane przez dewelopera pieniądze to świadczenie wynikające z art. 566 kodeksu cywilnego. I zapytała czy powinna je opodatkować.

Fiskus uznał, że tak. Jego zdaniem otrzymaną kwotę należy zaliczyć do tzw. przychodów z innych źródeł. Wymienia je art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Zawiera on przykładowe wyliczenie takich przychodów, oprócz nich należy wykazać także inne korzyści majątkowe. Takie jak otrzymana od dewelopera kwota.

Czy może być zwolniona z podatku? Skarbówka przyznała, że ustawa o PIT przewiduje szereg zwolnień, także dotyczących świadczeń odszkodowawczych. Takie świadczenia nie stanowią trwałego przysporzenia majątkowego, pokrywają jedynie stratę, czy inny uszczerbek. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT zwolnione z podatku są odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych (z pewnymi wyjątkami).

Zdaniem fiskusa kwota przekazana przez dewelopera nie spełnia jednak tych warunków. Została ona wypłacona w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Podstawą jej przyznania są przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 556 k.c. sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną. Kolejne przepisy kodeksu cywilnego dają kupującemu szereg uprawnień, nie przewidują jednak możliwości wypłaty przez sprzedawcę odszkodowania z tytułu wystąpienia wady w sprzedanej rzeczy. Nie określają również jego wysokości lub zasad ustalania. Otrzymane przez kobietę pieniądze nie są więc zwolnionym z podatku odszkodowaniem. Deweloper prawidłowo wykazał przekazaną kwotę w informacji PIT-8C. Kobieta powinna natomiast wpisać ją w zeznaniu rocznym PIT-36. Po doliczeniu do pozostałych przychodów (np. z etatu) musi obliczyć dochód i wyliczyć podatek według skali (18 albo 32 proc.).

Numer interpretacji: 0112-KDIL3-2. 4011.130.2018.2.TR

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL