fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ordynacja podatkowa - art. 70 w oczekiwaniu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Adobe Stock
Podatnicy oczekują, że prawo przedawnienia, o którym stanowi art. 70 § 1 ordynacji podatkowej, jest prawem pewnym. Na wyrok Trybunału Konstytucyjnego oczekują podatnicy, organy podatkowe, sądy administracyjne, także inne podmioty.

Instrumentalne traktowanie przepisu art. 70 § 6 pkt 1 ordynacji podatkowej przez urzędników skarbowych od wielu lat spotyka się z ocenami krytycznymi zarówno ze strony samych podatników, jak i rzecznika praw obywatelskich. W październiku 2014 r. prof. Irena Lipowicz, wówczas RPO, zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego wskazany przepis jako sprzeczny z konstytucyjną zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. Sprawa pod sygn. akt K 31/14 czekała na wokandę 27 miesięcy. Trybunał rozpoznał wniosek na rozprawie 10 stycznia 2017 r., rozprawę zamknięto, lecz zamiast ogłosić wyrok, TK postanowił zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo i odroczyć bez wyznaczenia terminu.

Rzecznik praw obywatelskich prof. Adam Bodnar w 2020 r. zgłaszał udział w postępowaniach dotyczących wniesionych skarg konstytucyjnych – sygn. akt SK 100/19, SK 50/20 i SK 122/20. Trybunał Konstytucyjny nie otworzył na nowo rozprawy dla rozpatrzenia wniosku rzecznika z 2014 ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA