fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

1 procent PIT: jak podzielić się swoim podatkiem z OPP

123RF
W zeznaniu rocznym warto przekazać 1 proc. PIT dla organizacji pożytku publicznego. To dziecinnie łatwe.

Żeby wesprzeć potrzebujących, wystarczy wpisać w formularzu rocznym numer KRS wybranej organizacji (np. fundacji albo stowarzyszenia). I obliczyć 1 proc. podatku (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). To wszystko, pieniądze przekaże urząd skarbowy. Osoba, która zdecyduje się na przekazanie 1 proc., nic na tym finansowo nie straci.

Jak wybrać beneficjenta? Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do zbierania 1 proc. podatku jest na stronie www.pozytek.gov.pl. Są tam fundacje, stowarzyszenia, hospicja, bractwa, towarzystwa, komitety.

Sprawdź beneficjenta

Wybór jest spory, warto jednak przed podjęciem decyzji więcej dowiedzieć się o podmiocie, który chcemy wesprzeć. Przejrzeć jego sprawozdania, zrobić wywiad środowiskowy, poszukać informacji w internecie. Po to, aby środki z 1 proc. trafiły w dobre ręce.

W zeznaniu rocznym znajduje się też rubryka „cel szczegółowy 1 proc.". Powinniśmy ją wypełnić, jeśli chcemy, aby 1 proc. został przekazany na konkretny cel, np. na leczenie wybranej osoby. To jednak tylko sugestia dla organizacji. Nie musi ona bowiem stosować się do tej wskazówki. Sama decyduje, na co przeznaczyć zebrane pieniądze.

Oczywiście musi pamiętać, aby zostały wykorzystane na działalność pożytku publicznego. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest to m.in. działalność charytatywna, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Dane dla organizacji

Oprócz podania celu szczegółowego, na który ma być przeznaczony 1 proc., możemy też w zeznaniu rocznym wyrazić zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego swoich danych oraz wysokości zadeklarowanej kwoty. Wysyła je urząd skarbowy.

W formularzu możemy też podać dodatkowe informacje ułatwiające kontakt, np. numer telefonu albo adres e-mail.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora, p.wojtasik@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA